Karta poległego

Nazwisko: KOŁECZKO [1]
Imię #1: Sylwester [2]
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim: Sewek
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: brak danych
Stopień:

plut.
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 29 pp
Funkcja na 1 września 1939: podoficer kompanii przeciwpancernej
Przydział po 1 września 1939: 29 pp
Funkcja po 1 września 1939: podoficer taborowy kompanii przeciwpancernej
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 29 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 15 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Osmolin
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ w dworze w Osmolinie podczas nalotu lotnictwa niemieckiego (Pietrzak 2005, s. 159).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Osmolin, mogiła zbiorowa
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 339 (dalej: KPŻP).

Bauer P., 25 Kaliska Dywizja Piechoty w obronie Ojczyzny, wrzesień 1939 r., [w:] Udział społeczeństwa Ziemi Kaliskiej w wojnie obronnej 1939 roku, red. B. Polak, Kalisz 1979, Zał. VII - s. 327 (dalej: Bauer 1979).

Pietrzak T., Wrześniowe dni, oprac. i wstępem opatrzył S. Pereświet-Sołtan, Turek-Kalisz 2005 [Bibliotheca Turcoviana, nr 1], s. 140, 159 (dalej: Pietrzak 2005).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) KOŁECZKO (źródło: KPŻP; Bauer 1979); b) KÓŁECZKO (źródło: Pietrzak 2005);
[2] a) Sylwester (źródło: Bauer 1979; Pietrzak 2005); b) brak danych (źródło: KPŻP);
Ostatnie zmiany: 2018-11-12 23:30:10 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze