Karta poległego

Nazwisko: KLECK [1]
Imię #1: Wacław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 29 maj 1901
Miejsce urodzenia: Bedlno, pow. Kutno
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Łódź
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: urzędnik miejski
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: kier. Wydz. Op. Społ. Zarządu Miejskiego w Łodzi

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por. [2]
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 29 pp
Funkcja na 1 września 1939: adiutant I batalionu (Bauer, Polak 1982, s. 481, kol. lewa; Rezmer 1992; por. Bauer, Polak 1982, s. 481, kol. prawa, gdzie odnotowany wśród oficerów o nieustalonym przydziale w I batalionie)
Przydział po 1 września 1939: 29 pp
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 29 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 17 wrzesień 1939 [3]
Miejsce śmierci: Żukówka [4]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ w starciu z niemieckimi czołgami: "16 września rano 4 dywizja pancerna, wzmocniona zmotoryzowanym pułkiem piechoty gwardii przybocznej Hitlera - SS-Leibstandarte 'Adolf Hitler' SS-Obergruppenführera Seppa Dietricha, przeprawiwszy się przez Bzurę w rejonie folwarku Żuków-Zarzecze, na północ od Sochaczewa w pasie działania 25 DP, uderzyła w kierunku południowo-zachodnim, by przez Adamową Górę (stał tu 56 pp) - dwór Ruszki (były tu sztaby 25 DP i grupy bojowej płk. dypl. S. Świtalskiego) opanować Rybno (był tu sztab 17 DP) i połączyć się z 1 DPanc. Nacierał tu pod ogólnym dowództwem gen. Seppa Dietricha 35 pułk czołgów z desantem na czołgach SS-Leibstandarte 'Adolf Hitler', poprzedzony oddziałem motocyklistów, bez wsparcia artylerii i lotnictwa. O godzinie 6.30 na rozkaz dowódcy 25 DP z Młodzieszyna wysłano 1 batalion 29 pp z plutonem artylerii piechoty w rejon lasku na wschód od Bibiampola w celu rozpoznania Bzury na południe od Mistrzewic. W lasku tym batalion zamiast polskich oddziałów spotkał czołgi niemieckiej 4 DP. Niemcy podpuścili batalion pod sam lasek i wypadem czołgów (wraz z SS-manami) rozbili go doszczętnie. Do pułku powróciły tylko niedobitki. Między innymi polegli: mjr Stanisław Szczygieł - dowódca 1 batalionu 29 pp; kpt. Stefan Woldański - dowódca 1 kompanii; por. Władysław Janus - dowódca 3 kompanii; por. rez. Wacław Kleck, ppor. rez. Paweł Gross oraz kpt. art. Tadeusz Scheur - dowódca plutonu artylerii piechoty 29 pp" (Głowacki 1985, s. 140-141).
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Żukówka
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2: Sochaczew - Trojanów, Al. 600-lecia, cmentarz wojenny, pod murem, grób 6
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Kalisz, mogiła indywidualna [5]
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: # krzyż betonowy z imienną tabliczką epitafijną na jednej z mogił zbiorowych cmentarza wojennego w Sochaczewie - Trojanowie, Al. 600-lecia (nazwisko w formie: KLECKI);
# krzyż betonowy z imienną tabliczką epitafijną na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Juliopolu;
# symboliczna tablica epitafijna na grobie rodzinnym na cmentarzu rzymskokatolickim św. Franciszka w Łodzi, ul. Rzgowska;
# tablica pamiątkowa ku czci pracowników Zarządu Miejskiego w Łodzi poległych i pomordowanych podczas II wojny światowej, wmurowana w holu Urzędu Miasta Łodzi;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku: Po śmierci zwłoki oficera zostały podniesione z pola bitwy i pochowane w mogile polowej w Żukówce, a następnie ekshumowane na cmentarz wojenny w Sochaczewie-Trojanowie. W nieznanym czasie rodzina przeniosła szczątki poległego na cmentarz w Kaliszu. Mimo to tabliczki epitafijne upamiętniające jego osobę znajdują się do dnia dzisiejszego na cmentarzu wojennym w Sochaczewie-Trojanowie oraz w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Juliopolu, gm. Młodzieszyn.
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 326 (dalej: KPŻP).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, sygn. 7891, Pełnomocnik P.C.K. na Pow. Sochaczew, Wykaz poległych i zmarłych pochowanych w gminie: Chodaków, [Sochaczew], [1946] (rękopis), poz. 80 (dalej: B.Inf., sygn. 7891).

Urząd Miejski w Sochaczewie, teczka: Wykazy osób pochowanych na terenie powiatu, Cmentarz wojskowy w Sochaczewie, Al. 600-lecia (maszynopis), poz. 32 (dalej: UM Sochaczew).

Głowacki L., Cmentarz wojenny 1939 r. w Trojanowie, Województwo - Skierniewice, Warszawa, marzec 1977 (kopia rękopisu, Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Sochaczewie), s. 1 - poz. 4 (dalej: Głowacki 1977).

Bauer P., 25 Kaliska Dywizja Piechoty w obronie Ojczyzny, wrzesień 1939 r., [w:] Udział społeczeństwa Ziemi Kaliskiej w wojnie obronnej 1939 roku, red. B. Polak, Kalisz 1979, Zał. VII - s. 327 (dalej: Bauer 1979).

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 481 (dalej: Bauer, Polak 1982).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 141, indeks nazwisk - s. 425 (dalej: Głowacki 1985).

Rezmer W., Armia "Poznań" 1939, Warszawa 1992, s. 496 (dalej: Rezmer 1992).

Wacław Kleck [w:] Wikipedia, wolna encyklopedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Wacław_Kleck [dostęp: 8 X 2010] (dalej: Wikipedia.org).

Uwagi: Był pracownikiem Zarządu Miejskiego w Łodzi, przed wybuchem wojny kierownikiem Wydziału Opieki Społecznej. Przez kilka lat pełnił funkcję prezesa Związku Zawodowego Pracowników Samorządowych Chrześcijańskiego Zjednoczenia Zawodowego. Od 1937 r. był kuratorem Domu Ludowego Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich w Łodzi. Ponadto zasiadał w Zarządzie Związku Oficerów Rezerwy. Jako zapalony narciarz i taternik był od 1923 r. członkiem PTT. Działał aktywnie w oddziale łódzkim tejże organizacji, będąc współzałożycielem, członkiem zarządu, a od 1934 r. przewodniczącym Sekcji Narciarskiej oddziału.
Przypisy: [1] a) KLECK (źródło: KPŻP; B.Inf., sygn. 7891; UM Sochaczew; Głowacki 1977; Bauer 1979; Bauer, Polak 1982, s. 481, kol. prawa; Głowacki 1985); b) KLEIS (źródło: Bauer, Polak 1982, s. 481, kol. lewa); c) KLEKS (źródło: Rezmer 1992);
[2] a) por. rez. (źródło: Głowacki 1977; Głowacki 1985); b) por. (źródło: KPŻP; UM Sochaczew; Bauer, Polak 1982, s. 481, kol. lewa); c) ppor. rez. (źródło: Bauer 1979; Bauer, Polak 1982, s. 481, kol. prawa); d) ppor. (źródło: Rezmer 1992); e) brak danych (źródło: B.Inf., sygn. 7891);
[3] a) 17 września 1939 (źródło: KPŻP); b) 16 września 1939 (źródło: Głowacki 1977; Głowacki 1985, s. 141); c) wrzesień 1939 (źródło: UM Sochaczew); d) brak danych (źródło: B.Inf., sygn. 7891; Bauer 1979; Bauer, Polak 1982; Rezmer 1992);
[4] a) Żukówka (w formie zniekształconej: "Żókówka") (źródło: KPŻP); b) Bibiampol (w formie zniekształconej: "Bibijampol") (źródło: Głowacki 1977); c) rejon lasu na wschód od Bibiampola (źródło: Głowacki 1985, s. 141); d) koło Sochaczewa (źródło: Bauer 1979); e) brak danych (źródło: B.Inf., sygn. 7891; UM Sochaczew; Bauer, Polak 1982; Rezmer 1992);
[5] a) Kalisz, mogiła indywidualna (źródło: KPŻP); b) Kalisz, grób rodzinny (źródło: Głowacki 1977); c) Sochaczew - Trojanów, Al. 600-lecia, cmentarz wojenny (źródło: UM Sochaczew); d) brak danych (źródło: B.Inf., sygn. 7891; Bauer 1979; Bauer, Polak 1982; Rezmer 1992);
Ostatnie zmiany: 2019-01-27 20:39:33 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Por. Wacław Kleck upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Juliopolu. Stan z dn. 18 grudnia 2004 r. (fot. Marcin Prengowski).Por. Wacław Kleck upamiętniony (jako Wacław Klecki) na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych cmentarza wojennego w Sochaczewie - Trojanowie, Al. 600-lecia. Stan z dn. 15 stycznia 2005 r. (fot. Marcin Prengowski).

Komentarze