Karta poległego

Nazwisko: NOWACKI
Imię #1: Zygmunt
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1916
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 29 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 19 listopad 1939
Miejsce śmierci: w Łodzi
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Łódź, ul. Wojska Polskiego, kwatera wojenna [1]
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 18.
Uwagi:
Przypisy: [1] Łódź, ul. Wojska Polskiego, mogiła zbiorowa (1) (źródło: http://groby.radaopwim.gov.pl/grob/7626/, Cmentarz wojskowy pw. Św. Jerzego Łódź, ul. Wojska Polskiego 149 "Doły". http://www.cmentarzwojskowy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=8)
Ostatnie zmiany: 2011-12-29 17:01:40 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze

Powstało małe zamieszanie z wpisami dotyczącymi miejsc obecnego spoczynku żołnierzy: kpr. Władysława Nowackiego, strz. Zygmunta Nowackiego, szer. Stefana Nowaka i strz. Jana Obojskiego , którzy pochowani zostali na cmentarzu wojskowym pw. Św. Jerzego Łódź, ul. Wojska Polskiego 149 "Doły". KPŻP jako miejsce pochówku w/w żołnierzy podaje 24-KW Łódź, Doły, ul. Strykowska, nie ma w Księdze rozróżnienia na kwaterę wojenną, mogiłę zbiorową (1) i mogiłę zbiorową (2) - miejsca pochówku wydzielone na stronach portalu, a znajdujące się w granicach cmentarza wojskowego pw. Św. Jerzego, przy ul. Wojska Polskiego. Patrząc na zapisy w KPŻP - 24-KW Łódź wpisałem błędnie miejsce pochówku tych żołnierzy jako Łódź, ul. Wojska Polskiego, kwatera wojenna a jest nim Łódź, ul. Wojska Polskiego, mogiła zbiorowa (1). Proszę o poprawienie wpisów dotyczących miejsc pochówku w/w żołnierzy. Po prawieniu, wpisy dotyczące miejsc pochówku będą zgodne z danymi ze strony http://groby.radaopwim.gov.pl/grob/7626/, Cmentarz wojskowy pw. Św. Jerzego Łódź, ul. Wojska Polskiego 149 "Doły" i strony internetowej cmentarza - http://www.cmentarzwojskowy.pl/ .

dodany przez: BlazejK, 2011-12-29