Karta weterana

Nazwisko: ŚWIATOWIEC
Imię #1: Jan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Michał
Imię matki: Wiktoria
Nazwisko rodowe matki: Załucka
Data urodzenia: 21 listopad 1895
Miejsce urodzenia: Kliszów, pow. Mielec
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Anna (1903-1989)
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie: gimnazjalne
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca batalionu piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

mjr
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 29 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca II batalionu
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # od IX 1913 - w Drużynach Strzeleckich;
# 17 IX 1914 - w stopniu szer. wcielony do 40 pułku piechoty armii austro-węgierskiej;
# 2 XI 1914 - przeniesiony do 77 pułku piechoty armii austro-węgierskiej;
# 29 II - 1 V 1915 - w szkole oficerskiej w Bazinie k. Preszburga (Bratysławy);
# 1 VI 1915 - awansowany na stopień chor.;
# 16 VI 1915 - 3 VIII 1916 - na stanowisku dowódcy plutonu 15 kompanii 77 pp armii austro-węgierskiej na froncie włoskim I wojny światowej;
# od 3 VIII 1916 - na stanowisku dowódcy plutonu 4 kompanii km 77 pp armii austro-węgierskiej na froncie wschodnim I wojny światowej;
# VIII 1916 - I 1918 - w niewoli rosyjskiej;
# od 1 II 1918 - w Legii Oficerskiej I Korpusu Polskiego w Bobrujsku, po czym po rozbrojeniu jednostki przez Niemców przeniesiony do Kijowa i wyznaczony na stanowisko zastępcy komendanta Polskiej Organizacji Wojskowej na gubernię czernihowską;
# od 5 IX 1918 - w 14 pułku strzelców polskich 4 Dywizji Strzelców Polskich na Kubaniu, następnie w Polsce;
# od VII 1919 - na stanowiskach dowódcy plutonu 1 kompanii, następnie dowódcy 1 kompanii 29 pułku piechoty Wojska Polskiego na frontach wojen polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej;
# od 9 VIII 1920 - ranny pod Białym Błotem w wojnie polsko-bolszewickiej, po czym skierowany do szpitala w Warszawie (po wyleczeniu ponownie w 29 pp);
# 3 V 1922 - zweryfikowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 1207.) i przydziałem do 29 pp;
# 1923 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 1095.) i przydziałem do 29 pp;
# 1924 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 650.) i przydziałem do 29 pp;
# 1928 - odnotowany w stopniu mjr. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 74.) i przydziałem na stanowisko ofic. sztab. 29 pp;
# 1930 - odnotowany w stopniu mjr. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 69./448.) i przydziałem do 29 pp;
# 1932 - odnotowany w stopniu mjr. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 59.) i przydziałem do 29 pułku piechoty;
# 1 VII 1933 - odnotowany w stopniu mjr. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 56./297.) i przydziałem do 29 pp;
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu mjr. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1928 r. (lokata 50./237.) i przydziałem do 29 pp;
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (Krzyż Srebrny, nr 602) i kl. IV (Krzyż Złoty), Krzyż Walecznych (dwukrotnie), Krzyż Zasługi (złoty), Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921, Medal Międzysojuszniczy (Médaille Interalliée), odznaka pamiątkowa 29 pułku piechoty
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 1975
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku: Rogoźno, cmentarz parafialny, grób rodzinny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: imienna płyta epitafijna grobu rodzinnego na cmentarzu parafialnym w Rogoźnie
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku: Zmarłego weterana pochowano w grobie na cmentarzu parafialnym w Rogoźnie, w którym w okresie późniejszym złożono również szczątki jego żony Anny. W maju 2014 r. w miejsce starego nagrobka, znajdującego się w stanie zaawansowanego zniszczenia, Gmina Rogoźno ufundowała nowy, wykonany z szarego granitu przez firmę kamieniarską "Granar" Arkadiusza Werana z Rogoźna.
Źródła: Lista starszeństwa oficerów zawodowych. Załącznik do Dz. Pers. 13/22, Warszawa 1922, s. 58.

"Rocznik Oficerski", 1923, s. 209, 415.

"Rocznik Oficerski", 1924, s. 194, 358.

"Rocznik Oficerski", 1928, s. 45, 182.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty, "Przegląd Piechoty", R. III, 1930, z. 7, s. 133.

"Rocznik Oficerski", 1932, s. 32, 559.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 1 lipiec 1933 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1933, s. 23.

Wojskowe Biuro Historyczne - Centralne Archiwum Wojskowe, Kolekcja Orderu Wojennego Virtuti Militari, sygn. I.482.64-5463, VM.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 22.

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 481.

Rezmer W., Armia "Poznań" 1939, Warszawa 1992, s. 497.

Cisowski B., Nowy nagrobek płk Światowca, 26 V 2014, Urząd Miejski w Rogoźnie, http://old3.rogozno.pl/pl/aktualnosci/nowy-nagrobek-plk-swiatowca.html [dostęp: 3 XI 2020].

Uwagi: # uczęszczał do gimnazjum powiatowego w Mielcu, w którym ukończył siódmą klasę (1914); podczas pobytu w szkole oficerskiej zdał maturę gimnazjalną w gimnazjum polskim w Wiedniu (1915);
# w okresie powojennym mieszkał w Rogoźnie w Wielkopolsce;
# w dniu śmierci posiadał stopień pułkownika;
Ostatnie zmiany: 2023-05-08 20:31:15 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Mjr Jan Światowiec jako oficer 29 pułku Strzelców Kaniowskich w Kaliszu (fot. z albumu Bolesława Wodeckiego w zb. rodzinnych Wojciecha Millera).Mjr Jan Światowiec z żoną Anną oraz Jadwigą Wodecką podczas balu w kasynie oficerskim 29 pułku Strzelców Kaniowskich w Kaliszu, 1936 r. (fot. z albumu Bolesława Wodeckiego w zb. rodzinnych Wojciecha Millera).Grób rodzinny na cmentarzu parafialnym w Rogoźnie - miejsce pochówku Jana Światowca. Stan przed modernizacją w maju 2014 r. (fot. Urząd Gminy w Rogoźnie, http://old3.rogozno.pl/pl/aktualnosci/nowy-nagrobek-plk-swiatowca.html).Grób rodzinny na cmentarzu parafialnym w Rogoźnie - miejsce pochówku Jana Światowca. Stan po modernizacji w maju 2014 r. (fot. Urząd Gminy w Rogoźnie, http://old3.rogozno.pl/pl/aktualnosci/nowy-nagrobek-plk-swiatowca.html).Jan Światowiec upamiętniony na imiennej płycie epitafijnej grobu rodzinnego na cmentarzu parafialnym w Rogoźnie. Stan po modernizacji w maju 2014 r. (fot. Urząd Gminy w Rogoźnie, http://old3.rogozno.pl/pl/aktualnosci/nowy-nagrobek-plk-swiatowca.html).Jan Światowiec jako major 29 pułku piechoty w Kaliszu (źródło: Wojskowe Biuro Historyczne - Centralne Archiwum Wojskowe, Kolekcja Orderu Wojennego Virtuti Militari, sygn. I.482.64-5463, VM, s. 1).

Komentarze