Karta poległego

Nazwisko: WAGA
Imię #1: Ignacy [1]
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 26 kwiecień 1904
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor. [2]
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 29 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca I (Bauer, Polak 1982) lub III (Rezmer 1992) plutonu 4 kompanii w II batalionie
Przydział po 1 września 1939: 29 pp w składzie armii "Warszawa" (obrona Warszawy, odcinek "Warszawa-Zachód", pododcinek "Zachód")
Funkcja po 1 września 1939: przydział nieustalony w pułku
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 29 pp, m.in. w obronie Warszawy
Data śmierci: 26 wrzesień 1939 [3]
Miejsce śmierci: Warszawa
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ na Dworcu Zachodnim w dzielnicy Ochota (Głowacki 1985, s. 300, 390). "27 września przed świtem planowane natarcie ruszyło, lecz nie dało spodziewanego wyniku, załamało się bowiem pod silnym ogniem niemieckim z umocnionych zabudowań. 29 pułk piechoty zajął obronę na linii: wylot ulicy Białobrzeskiej-Częstochowskiej-Dworzec Zachodni, gdzie wytrwał w walce aż do zawieszenia broni, ponosząc duże straty w zabitych i rannych. Między innymi polegli: dowódca 6 kompanii - por. rez. Alfred Sachs, dowódcy plutonu: ppor. rez. Józef Góral z baonu ON »Starogard« i por. rez. mgr Feliks Morkowski z tegoż baonu (28 IX zmarł z ran), ppor. rez. Michał Trzepacz vel Trzepaczyński i ppor. rez. Ignacy Waga, a z 56 pułku piechoty dowódca 9 kompanii, por. rez. mgr Marian Andrzej Pukacki. W walkach tych został ranny również mjr A. Kubosz" (tamże, s. 271).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy
Lokalizacja grobu: kwatera A 25, rząd V, grób 36
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 258 (dalej: KPŻP).

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 481 (dalej: Bauer, Polak 1982).

Rezmer W., Armia "Poznań" 1939, Warszawa 1992, s. 497 (dalej: Rezmer 1992).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 271, 300, 390, indeks nazwisk - s. 459 (dalej: Głowacki 1985).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) Ignacy (źródło: KPŻP; Rezmer 1992; Głowacki 1985); b) Stanisław (źródło: Bauer, Polak 1982);
[2] a) Ppor. rez. (źródło: Głowacki 1985); b) ppor. (źródło: KPŻP; Bauer, Polak 1982; Rezmer 1992);
[3] a) 26 września 1939 (źródło: KPŻP; Głowacki 1985, s. 300, 390); b) 27 września 1939 (źródło: Głowacki 1985, s. 271); c) brak danych (źródło: Bauer, Polak 1982; Rezmer 1992);
Ostatnie zmiany: 2019-01-27 21:55:50 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze