Karta poległego

Nazwisko: CIESZKOWSKI
Imię #1: Tadeusz
Imię #2: Wiktor
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 2 luty 1898
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Inne
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: Inne jednostki 25 DP
Funkcja na 1 września 1939: Głowacki 1969: oficer sztabu AD 25 DP
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 17 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Młodzieszyn
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Juliopol, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Ur. 02 1898. W WP od XI 1919. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Zweryfikowany w stopniu por. sł. st. art. z starszeństwem od 1 VI 1919. Służył m. in. w 4 pap w Inowrocławiu, potem po 193o w 25 pal w Kaliszu, gdzie dowodził m. in. baterią. Awansowany do stopnia kpt. 1 I 1931 Następnie d-ca Szkoły Podoficerskiej 25 pal. W kampanii wrześniowej 1939 bierze udział na stanowisku oficera sztabu artylerii dywizyjnej 25 DP. Uczestnik walk nad Bzurą. Poległ 17 IX 1939 w Młodzieszynie. Pochowany na cmentarzu w Młodzieszynie.
Roczniki oficerskie 1924,1928,1932; R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;L. Głowacki. 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939. Lublin 1969;P. Bauer – B. Polak. Armia „Poznań” w wojnie obronnej 1939. Poznań 1983.
(inf. Tadeusz Łaszczewski )
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=562

Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 138

Roczniki oficerskie 1924,1928,1932;

R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;

L. Głowacki. 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939. Lublin 1969, s. 101 (dalej: Głowacki 1969).

P. Bauer – B. Polak. Armia „Poznań” w wojnie obronnej 1939. Poznań 1983.
Uwagi: Głowacki 1969: "Młodzieszyn - 3773 żołnierzy [...]. Według relacji Leonarda Kalinowskiego (z 1965r.), który w 1939r. pełnił funkcję sołtysa wsi Młodzieszyn. Kierował on grzebaniem poległych żołnierzy."
Ostatnie zmiany: 2012-05-08 08:33:45 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Tadeusz Cieszkowski, upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na wydzielonej kwaterze na cmentarzu rzymskokatolickim w Juliopolu.

Komentarze