Karta poległego

Nazwisko: WIŚNIEWSKI [1]
Imię #1: Włodzimierz
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: brak danych
Stopień:

ppor. [2]
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 29 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca III plutonu 3 kompanii ckm w III batalionie
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 16 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Mistrzewice
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Mistrzewice Nowe, kwatera wojenna [3]
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: zbiorcza imienna tablica epitafijna kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Mistrzewicach Nowych (imię w formie: " W.")
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 285 (dalej: KPŻP).

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 482 (dalej: Bauer, Polak 1982).

Rezmer W., Armia "Poznań" 1939, Warszawa 1992, s. 497 (dalej: Rezmer 1992).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) WIŚNIEWSKI (źródło: KPŻP; Rezmer 1992); b) WISZNIEWSKI (źródło: Bauer, Polak 1982);
[2] a) Ppor. rez. (źródło: KPŻP; Bauer, Polak 1982); b) ppor. (źródło: Rezmer 1992);
[3] a) Dosłownie: 38-KW Mistrzewiec (źródło: KPŻP); b) brak danych (źródło: Bauer, Polak 1982; Rezmer 1992);
Ostatnie zmiany: 2019-01-27 23:00:30 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ppor. rez. Włodzimierz Wiśniewski upamiętniony (jako W. Wiśniewski) na zbiorczej imiennej tablicy epitafijnej kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Mistrzewicach Nowych. Stan z dn. 19 grudnia 2004 r. (fot. Marcin Prengowski).

Komentarze