4 Dywizja PiechotyWielka jednostka piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Toruń.

Podporz±dkowanie w dniu 1 wrze¶nia 1939 r.: Grupa Operacyjna "Wschód" / armia "Pomorze".

Dowództwo we wrze¶niu 1939: płk dypl. Tadeusz Lubicz-Niezabitowski (1-4.09. i 12-13.09.), płk. dypl. Mieczysław Rawicz-Mysłowski (4-12.09. - poległ), płk Józef Werobej (13-18.09. - niewola), gen. bryg. Mikołaj Bołtuć (19-21.09. - poległ).

Polegli

Weterani