Karta weterana

Nazwisko: PIOTROWSKI
Imię #1: Stanisław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Helena
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1 listopad 1912
Miejsce urodzenia: Białe-Szczepanowice
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: duchowny
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Służby
Stopień:

Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 14 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939: 14 pp
Funkcja po 1 września 1939: kapelan pułku (od 7 IX)
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Order Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Walecznych, Medal "Za udział w wojnie obronnej 1939", Warszawski Krzyż Powstańczy, Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 14 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą; 19 IX - wzięty do niewoli niemieckiej
Data śmierci: 7 grudzień 1998
Miejsce śmierci: Kalisz
Obecne miejsce spoczynku: Kalisz, Cmentarz Miejski
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Stanisław Piotrowski urodził się 1 listopada 1912 roku we wsi Białe-Szczepanowice jako syn Władysława i Heleny. Święcenia kapłańskie przyjął 17 grudnia 1938 roku. Posługiwał w diecezji włocławskiej, będąc m.in. prefektem Liceum im. Piusa X we Włocławku. 5 września 1939 roku zgłosił się ochotniczo do kopania umocnień nad brzegiem Wisły we Włocławku. Wyznaczony 7 września 1939 r. przez biskupa pomocniczego włocławskiego Michała Kozala na stanowisko kapelana 14 pułku piechoty ze składu 4 Dywizji Piechoty armii "Pomorze", obowiązki swe objął dzień później w okolicach Brześcia Kujawskiego. Wziął udział w bitwie nad Bzurą, w trakcie której według części źródeł został wyróżniony w boju. Wzięty do niewoli niemieckiej 19 września 1939 roku, przebywał w obozach przejściowych w Sochaczewie, Żyrardowie oraz w szpitalu jenieckim w Żyrardowie, skąd zbiegł. 9 października 1939 roku i powrócił do pracy duszpasterskiej. Aresztowany przez Gestapo 3 listopada 1940 roku, był więziony w obozach w Grudziądzu, Stutthofie i Elblągu (obóz dla jeńców politycznych). Uciekłszy jesienią 1941 roku, przedostał się do Warszawy, gdzie wykładał w internacie dla młodzieży oraz na tajnych kompletach. Po zakończeniu II wojny światowej powrócił do pracy w diecezji włocławskiej. Aresztowany 26 listopada 1955 roku przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, został zwolniony na mocy amnestii z 10 maja 1956 roku. Pracował następnie na różnych stanowiskach, uzyskując jednocześnie szereg godności kościelnych, m.in. prałata (1957 rok), kanonika gremialnego Kapituły Kaliskiej (1974 rok), prepozyta Kapituły Kaliskiej (1980 rok) czy protonotariusza apostolskiego (1986 rok). 1 listopada 1971 roku objął stanowisko proboszcza w parafii pod wezwaniem św. Mikołaja w Kaliszu. 30 czerwca 1989 roku odszedł na emeryturę. Zmarł 7 grudnia 1998 roku w Kaliszu.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Badania własne (Rafał Michalak).
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2023-02-28 01:26:10 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze