14 Pułk Piechoty Ziemi KujawskiejOddział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Włocławek.

Podporz±dkowanie w dniu 1 wrze¶nia 1939 r.: 4 Dywizja Piechoty / Grupa Operacyjna "Wschód" / armia "Pomorze".

Dowództwo we Wrze¶niu 1939 r.: ppłk dypl. Włodzimierz Brayczewski (do 11 wrze¶nia), ppłk Bohdan Stanisław Sołtys (11-12 wrze¶nia), mjr Jan Łobza (od 12 wrze¶nia).

Wizerunek odznaki pochodzi ze strony http://grawerapanasiuk.pl.

Polegli

Weterani