Karta poległego

Nazwisko: PRZYWIECZERSKI
Imię #1: Kazimierz
Imię #2: Józef [1]
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Konstanty
Imię matki: Marianna
Nazwisko rodowe matki: Cz[y]nsz
Data urodzenia: 26 luty 1910 [2]
Miejsce urodzenia: Mikołajki, par. Kłobia
Rodzeństwo: Henryk
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: maj. Plebanka k. Nieszawy
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 14 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca I plutonu 9 kompanii w III batalionie
Przydział po 1 września 1939: 14 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca I plutonu 9 kompanii w III batalionie
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 14 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 16 wrzesień 1939 [3]
Miejsce śmierci: Urzecze [4]
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Zduny, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: krzyż betonowy z imienną tabliczką epitafijną na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Zdunach
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 116 (dalej: KPŻP).

Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, sygn. II/1/16, Dziennik bojowy z wojny polsko-niemieckiej 1939 roku prowadzony przez adiutanta 14 p.p. kpt. Kozińskiego Józefa (rękopis), s. 61 - poz. 19 (dalej: CAW, sygn. II/1/16).

Wróblewski B. P., K! Mesconia, 3 IX 2010, [w:] Archiwum Korporacyjne, http://www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/muzeum-korporacyjne/warszawa/k-mesconia [dostęp: 28 V 2016] (dalej: ArchiwumKorporacyjne.pl).

Wróblewski B. P., K! Kujawja, 12 IX 2007, [w:] Archiwum Korporacyjne, http://www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/muzeum-korporacyjne/cieszyn/k-kujawja [dostęp: 28 V 2016] (dalej: ArchiwumKorporacyjne.pl).

Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Kłobia, sygn. 198, k. 2 r., akt urodzenia nr 6/1910 (dalej: AP Toruń O/Włocławek).

Urszula Borchardt, badania genealogiczne.

Uwagi: Był absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i od 1932 r. członkiem Akademickiej Korporacji "Mesconia" w Warszawie.
Przypisy: [1] a) Józef (źródło: AP Toruń O/Włocławew); b) brak danych (źródło: KPŻP; CAW, sygn. II/1/16; ArchiwumKorporacyjne.pl);
[2] a) 26 lutego 1910 (źródło: KPŻP; AP Toruń O/Włocławek); b) brak danych (źródło: CAW, sygn. II/1/16; ArchiwumKorporacyjne.pl);
[3] a) 16 września 1939 (źródło: KPŻP; CAW, sygn. II/1/16); b) wrzesień 1939 (źródło: ArchiwumKorporacyjne.pl); c) brak danych (źródło: AP Toruń O/Włocławek);
[4] a) Urzecze (źródło: KPŻP; CAW, sygn. II/1/16); b) w okolicach Łowicza/Sochaczewa (źródło: ArchiwumKorporacyjne.pl); c) brak danych (źródło: AP Toruń O/Włocławek);
Ostatnie zmiany: 2016-06-02 23:22:29 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Kwatera wojskowa w Zdunach - lipiec 2010r. Foto: Michał Borkowski

Komentarze