Karta weterana

Nazwisko: WALEWSKI
Imię #1: Franciszek
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Jan
Imię matki: Czesława
Nazwisko rodowe matki: Pająk
Data urodzenia: 21 wrzesień 1912
Miejsce urodzenia: Szumsko
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: II adiutant pułku piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 14 pp
Funkcja na 1 września 1939: II adiutant pułku
Przydział po 1 września 1939: 14 pp
Funkcja po 1 września 1939: II adiutant pułku
Przebieg służby wojskowej: # do 1935 - w Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej (XII Promocja);
# z dniem 15 X 1935 - promowany na stopień ppor. sł. st. piech. (lokata 215.);
# 21 IX 1936 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. z przydziałem na okres zimowy 1936/1937 r. na stanowisko młodszego oficera 3 kompanii w I batalionie 14 pułku piechoty we Włocławku;
# 16 III 1938 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. z przydziałem na okres wiosenny 1938 r. na stanowisko dowódcy plutonu 1 kompanii ckm w I batalionie 14 pp;
# X 1938 - w kompanii ckm w zbiorczym batalionie wystawionym przez 14 pp podczas operacji zajmowania Zaolzia;
# z dniem 19 III 1939 - awansowany na stopień por. sł. st. piech. (lokata 212.) z przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu 2 kompanii ckm w II batalionie 14 pp;
# 26 V 1939 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. z przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu 2 kompanii ckm w II batalionie 14 pp;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 14 pp, m.in. w walkach w korytarzu pomorskim i w bitwie nad Bzurą; 18 IX - ranny pod Budami Starymi
Data śmierci: 14 styczeń 1979 [1]
Miejsce śmierci: rej. m. Pyszkowo, gm. Chodecz
Obecne miejsce spoczynku: Włocławek, Al. Chopina, Cmentarz Komunalny, grób rodzinny
Lokalizacja grobu: sektor 44A, rząd 1, grób 13
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: jedna z imiennych płyt epitafijnych grobu rodzinnego na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku, Al. Chopina (nazwisko w formie: STRYJEK-WALEWSKI)
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, sygn. II/1/16, Dziennik bojowy z wojny polsko-niemieckiej 1939 roku prowadzony przez adiutanta 14 p.p. kpt. Kozińskiego Józefa (rękopis), s. 62, 65 (dalej: CAW, sygn. II/1/16).

Urząd Stanu Cywilnego w Chodczu, Akta stanu cywilnego Miasta i Gminy Chodecz, akt zgonu nr 1/1979 (dalej: ASC Chodecz).

Kryska-Karski T., Piechota polska 1939-1945. Materiały uzupełniające do "Księgi chwały piechoty", wydanej w Warszawie, w 1939 r., z. 2, Londyn 1970, s. 14 (dalej: Kryska-Karski 1970).

Kraiński I., Pekról J., 14 pułk piechoty, Warszawa 1992 [Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej, z. 14], s. 36 (dalej: Kraiński, Pekról 1992).

Ciesielski Z., Dzieje 14 Pułku Piechoty w latach 1918-1939, Toruń 2008, Zał. 11 - s. 295, Zał. nr 12 - s. 297, Zał. nr 13 - s. 300, Zał. nr 14 - s. 302 (dalej: Ciesielski 2008).

Badania własne (Rafał Michalak).

Uwagi: Po kapitulacji uniknął niewoli i zaangażował się w działalność konspiracyjną w ramach Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, w której używał pseudonimów "Mrok" i "Stryjek". Od 15 sierpnia 1940 r. zajmował stanowisko szefa wyszkolenia i zastępcy komendanta Rejonu Skarżysko w Obwodzie Kielce ZWZ, a w październiku 1940 r. objął prawdopodobnie obowiązki komendanta tego rejonu. Od wiosny 1942 do czerwca 1943 r. pełnił funkcję zastępcy komendanta Podobwodu I Skarżysko-Kamienna w Obwodzie Iłża AK. 26 marca 1943 r. został ranny podczas akcji w Skarżysku-Kamiennej. Od czerwca 1943 do października 1944 r. był komendantem Podobwodu I Skarżysko-Kamienna. Jednocześnie pod koniec lipca 1944 r. objął dowództwo II batalionu 3 pułku piechoty Legionów AK sformowanego w rejonie Skarżyska-Kamiennej w ramach akcji "Burza". Aresztowany przez Niemców, zbiegł i od listopada 1944 r. przeszedł do pracy konspiracyjnej w Obwodzie Końskie AK, w którym pełnił funkcję komendanta aż do 19 stycznia 1945 r., kiedy rozwiązano struktury AK. Z dniem 11 listopada 1944 r. został awansowany na stopień kapitana. Po zakończeniu wojny ujawnił się władzom jako członek AK. Zamieszkawszy we Włocławku, używał nazwiska Stryjek-Walewski. Pracował jako leśniczy lasów komunalnych, będąc zapalonym myśliwym. Zmarł na atak serca podczas polowania.
Przypisy: [1] a) 14 stycznia 1979 (źródło: ASC Chodecz; badania własne - Rafał Michalak); b) 17 stycznia 1979 (źródło: Ciesielski 2008); c) brak danych (źródło: CAW, sygn. II/1/16; Kryska-Karski 1970; Kraiński, Pekról 1992);
Ostatnie zmiany: 2023-02-28 00:59:57 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ppor. Franciszek Walewski (drugi z lewej) w towarzystwie gen. bryg. Włodzimierza Maxymowicz-Raczyńskiego (czwarty z lewej), ppłk. Franciszka Sudoła (czwarty z prawej) i por. Jana Wiśniewskiego (trzeci z prawej) oraz ppor. Zbigniewa Maksymiliana Czerniaka (pierwszy z lewej), ppor. Jana Przedlackiego (trzeci z lewej), ppor. Henryka Karasiewicza (drugi z prawej) i ppor. Mieczysława Nejmana (pierwszy z prawej) w trakcie XII Promocji Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej, 1935 r. (fot. ze zb. Mariana Ropejki).Franciszek Walewski jako podchorąży w trakcie szkolenia w Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej, przed 15 października 1935 r. (fot. ze zb. Mariana Ropejki).Por. Franciszek Walewski (pierwszy z lewej) jako dowódca plutonu 2 kompanii ckm 14 pułku piechoty, 1939 r. (fot. ze zb. Mariana Ropejki).Franciszek Walewski upamiętniony (jako Franciszek Stryjek-Walewski) na jednej z imiennych płyt epitafijnych grobu rodzinnego na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku, Al. Chopina. Stan z dn. 24 marca 2018 r. (fot. Rafał Michalak).

Komentarze