Karta poległego

Nazwisko: KARASIEWICZ
Imię #1: Henryk
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 25 styczeń 1913 [1]
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Włocławek
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: d-ca komp. piech.

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por. [2]
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 14 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 5 kompanii w II batalionie
Przydział po 1 września 1939: 14 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca 5 kompanii w II batalionie
Przebieg służby wojskowej: # do 1935 - w Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie - Ostrowi Mazowieckiej (XII rocznik);
# 1935 - promowany na stopień ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 X 1935 r. (lokata 142.) i przydziałem do 14 pułku piechoty we Włocławku;
# 21 IX 1936 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. z przydziałem na okres zimowy 1936/1937 do 4 kompanii w II batalionie 14 pp;
# 16 III 1938 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. z przydziałem na okres wiosenny 1938 na stanowisko dowódcy plutonu 8 kompanii w III batalionie 14 pp;
# VIII-IX 1938 - na praktykach w Zbrojowni nr 2 w Warszawie;
# 1939 - awansowany na stopień por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 19 III 1939 r. (lokata 150.) i przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu 5 kompanii w II batalionie 14 pp;
# 26 V 1939 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. z przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu 5 kompanii w II batalionie 14 pp;
# 24 VIII 1939 - w trakcie mobilizacji przydzielony na stanowisko dowódcy 5 kompanii w II batalionie 14 pp;
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (Krzyż Srebrny nr 11873, 25 VII 1947 r., pośmiertnie)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 14 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 16 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Strugienice, pole Ignacego Rynka
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ w trakcie wymuszonego natarciem niemieckim odwrotu dowodzonej przez niego 5 kompanii 14 pułku piechoty z pozycji nad kanałem w Strugienicach na stanowiska na południowym skraju wsi (Ciesielski 2008, s. 220).
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Strugienice, pole Ignacego Rynka
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Zduny, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: kwatera I, rząd V, grób nr 1 (133) (B.Inf., sygn. 6062)
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: krzyż betonowy z imienną tabliczką epitafijną na jednaj z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Zdunach
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 307 (dalej: KPŻP).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Listy strat, sygn. 6062, Polski Czerwony Krzyż - Pełnomocnik na Oddział w Łowiczu, Spisy poległych w r. 1939 na terenie gmin powiatu łowickiego (maszynopis), s. 4-5 (dalej: B.Inf., sygn. 6062).

Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, sygn. II/1/16, Dziennik bojowy z wojny polsko-niemieckiej 1939 roku prowadzony przez adiutanta 14 p.p. kpt. Kozińskiego Józefa (rękopis), 61, 66 (dalej: CAW, sygn. II/1/16).

Kraiński I., Pekról J., 14 pułk piechoty, Warszawa 1992 [Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej, z. 14], s. 32, 37 (dalej: Kraiński, Pekról 1992).

Kryska-Karski T., Straty Korpusu Oficerskiego 1939-1945, Londyn 1996, s. 170 (dalej: Kryska-Karski 1996).

Ciesielski Z., Dzieje 14 Pułku Piechoty w latach 1918-1939, Toruń 2008, s. 220, Zał. nr 11 - s. 295, Zał. nr 12 - s. 298, Zał. nr 13 - s. 300, Zał. nr 14 - s. 316, Zał. nr 15 - s. 325 (dalej: Ciesielski 2008).

Martyrologia Ludności Powiatu Włocławskiego 1939-1945, oprac. R. S. Sobczak, http://martyrologia.wloclawek.pl/miasto-wloclawek [dostęp: 4 III 2017] (dalej: martyrologia.wloclawek.pl).

Henryk Karasiewicz, [w:] Wikipedia, wolna encyklopedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Karasiewicz [dostęp: 4 III 2017] (dalej: Wikipedia).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 25 stycznia 1913 (źródło: Ciesielski 2008, Zał. 14 - s. 316; Wikipedia); b) 1913 (źródło: KPŻP; martyrologia.wloclawek.pl); c) brak danych (źródło: B.Inf., sygn. 6062; CAW, sygn. II/1/16; Kraiński, Pekról 1992; Kryska-Karski 1996);
[2] kpt., awansowany pośmiertnie (źródło: Kryska-Karski 1996; Ciesielski 2008, Zał. 14 - s. 316; Wikipedia)
Ostatnie zmiany: 2017-03-04 19:41:04 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Odznaka pułkowa 14 pp (źródło: http://www.wne.uw.edu.pl/pracownia_informatyczna/wrylski/odznaki/panasiuk/pie/14pp.jpg).Por. Henryk Karasiewicz upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na mogile zbiorowej w obrębie kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego na cm. parafii rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Apostoła w Zdunach. Stan z dn. 27.09.2012 r. (fot. Błażej Kucharski).
Ppor. Henryk Karasiewicz (drugi z prawej) w towarzystwie gen. bryg. Włodzimierza Maxymowicz-Raczyńskiego (czwarty z lewej), ppłk. Franciszka Sudoła (czwarty z prawej) i por. Jana Wiśniewskiego (trzeci z prawej) oraz ppor. Zbigniewa Maksymiliana Czerniaka (pierwszy z lewej), ppor. Franciszka Walewskiego (drugi z lewej), ppor. Jana Przedlackiego (trzeci z lewej) i ppor. Mieczysława Nejmana (pierwszy z prawej) w trakcie XII Promocji Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej, 1935 r. (fot. ze zb. Mariana Ropejki).Henryk Karasiewicz jako podporucznik 14 pułku piechoty (fot. ze zb. Mariana Ropejki).Henryk Karasiewicz jako podporucznik 14 pułku piechoty (fot. ze zb. Mariana Ropejki).Ppor. Henryk Karasiewicz (z lewej) w towarzystwie por. Czesława Roleckiego i ppor. Wiktora Grotowskiego w kasynie oficerskim 14 pułku piechoty we Włocławku, 1938 r. (fot. ze zb. Mariana Ropejki).

Komentarze