Karta weterana

Nazwisko: BALCERKIEWICZ
Imię #1: Jan
Imię #2: Wojciech
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 19 luty 1916
Miejsce urodzenia: Kijów
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: d-ca komp. piech.

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 14 pp
Funkcja na 1 września 1939: w Ośrodku Zapasowym pułku
Przydział po 1 września 1939: 360 pp ze składu armii "Warszawa"
Funkcja po 1 września 1939: dowódca 1 kompanii ckm w II batalionie (Głowacki 1985, s. 305) lub 4 kompanii ckm w IV batalionie (Kryska-Karski 1974, z. 16)
Przebieg służby wojskowej: # 1934-1936 (po ukończeniu Korpusu Kadetów Nr 2 w Chełmnie) - w Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie - Ostrowi Mazowieckiej;
# z dniem 15 X 1936 - promowany na stopień ppor. sł. st. piech. (lokata 210.) z przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu w 14 pułku piechoty we Włocławku;
# 16 III 1938 - odnotowany na stanowisku dowódcy plutonu 2 kompanii w I batalionie 14 pp;
# 23 III 1939, 26 V 1939 - odnotowany na stanowisku dowódcy plutonu 4 kompanii w II batalionie 14 pp;
# 4 VI 1939 - wśród członków delegacji 14 pp w uroczystościach w Lipnie (związanych z przekazaniem przez mieszkańców miasta darów na Fundusz Obrony Narodowej);
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z Ośrodkiem Zapasowym 14 pp w marszu do Warszawy, następnie z 360 pp w obronie Warszawy; ranny w walce;
Data śmierci: 2005
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 305, indeks nazwisk - s. 405 (dalej: Głowacki 1985).

Kryska-Karski T., Piechota polska 1939-1945. Materiały uzupełniające do "Księgi chwały piechoty", wydanej w Warszawie, w 1939 r., z. 4, Londyn 1971, s. 60; z. 7, Londyn 1972, s. 81; z. 9-10, Londyn 1972, s. 74; z. 12, Londyn 1973, s. 18, 32; z. 16, Londyn 1974, s. 16; z. 17, Londyn 1974, s. 13 (dalej: Kryska-Karski 197[...], z. [...]).

Balcerkiewicz Jan Wojciech - , ppor. piech., oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=562 [dostęp: 17 XII 2017].

Badania własne (Rafał Michalak).

Uwagi: Po kapitulacji Warszawy do lutego 1940 r. przebywał na leczeniu w Szpitalu Ujazdowskim. Wiosną 1940 r. przedostał się przez Węgry do Francji, gdzie wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i w czerwcu 1940 r. jako oficer 7 pułku piechoty 3 Dywizji Piechoty brał udział w walkach z Niemcami. Po kapitulacji Francji ewakuował się do Wielkiej Brytanii, gdzie został odnotowany m.in. w stopniu podporucznika na stanowisku dowódcy II plutonu 8 kompanii w 3 Batalionie Strzelców 1 Brygady Strzelców w Szkocji (1 listopada 1940), w stopniu porucznika na stanowisku dowódcy 3 kompanii 1 Batalionu Grenadierów (Kadrowego) 1 Brygady Grenadierów (Kadrowej) ze składu 2 Dywizji Grenadierów Pancernych (Kadrowej) (7 grudnia 1943) oraz jako dowódca kompanii podchorążych w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Crieff. 20 stycznia 1958 r. otrzymał Certyfikat Naturalizacji BNA49385. W latach 70. XX w. mieszkał w Londynie i posiadał stopień kapitana.
Ostatnie zmiany: 2017-12-31 12:19:22 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Jan Wojciech Balcerkiewicz jako podporucznik 14 pułku piechoty (fot. ze zb. Mariana Ropejki).

Komentarze