Karta poległego

Nazwisko: SOBACZYŃSKI
Imię #1: Feliks
Imię #2: Marcin
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 19 listopad 1911
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 14 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca I plutonu 4 kompanii (Ciesielski 2008, s. s. 223)
Przydział po 1 września 1939: 14 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca I plutonu 4 kompanii (Koziński 1939; Ciesielski 2008, Zał. nr 14 - s. 315) lub dowódca 2 plutonu 4 kompanii (Kraiński, Pekról 1992)
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 16 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Strugienice
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Zginął, odpierając niemieckie natarcie, które "rozpoczęło się 16 września o godz. 6.00. Główny wysiłek natarcia został skierowany na Urzecze, czyli miejsce obrony III bat. O godz. 7.00 po silnym wsparciu artyleryjskim nieprzyjaciel sforsował Bzurę w dwóch miejscach. Natarcie było wyjątkowo skuteczne, dlatego też o godz. 16.00 14 pp zaczął się wycofywać przy wsparciu odwodu pułku z rejonu wsi Parcele i I batalionu, który ogniem flankowym mocno osłabił impet natarcia nieprzyjaciela. Na polu walki pułk pozostawił ok. 120 zabitych i 200 rannych. Między innymi polegli: por. Henryk Karasiewicz, d-ca 5 kompanii oraz ppor. Feliks Sobaczyński, d-ca 2 plutonu 4 kompanii" (Kraiński, Pekról 1992).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Zduny, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: kwatera nr 10
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: tablica epitafijna na jednej z mogił kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Zdunach
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 167.

Kryska-Karski T., Straty Korpusu Oficerskiego 1939-1945, Londyn 1996, s. 386.

Urząd Gminy Zduny, Wykaz imienny pochowanych żołnierzy i osób cywilnych poległych we wrześniu 1939 roku, Cmentarz w Zdunach - 31 kwater żołnierskich, Zał. Nr 3 (kopia komputerowa).

Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, sygn. II/1/16, Dziennik bojowy z wojny polsko-niemieckiej 1939 roku prowadzony przez adiutanta 14 p.p. kpt. Kozińskiego Józefa (rękopis), Wykaz poległych oficerów, s. 61 - poz. 20 (dalej: Koziński 1939).

Kraiński I., Pekról J., 14 Pułk Piechoty, Warszawa 1992 [Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej, z. 14], s. 32 (dalej: Kraiński, Pekról 1992).

Ciesielski Z., Dzieje 14 Pułku Piechoty w latach 1918-1939, Toruń 2008, s. 223 i Zał. nr 14 - s. 315 (dalej: Ciesielski 2008).

Uwagi:

Ostatnie zmiany: 2012-09-29 20:08:54 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Odznaka pułkowa 14 pp (źródło: http://www.wne.uw.edu.pl/pracownia_informatyczna/wrylski/odznaki/panasiuk/pie/14pp.jpg).Feliks Sobaczyński upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na jednej z mogił kwatery wojennej na cm. parafialnym w Zdunach. Stan z dn. 27. 09. 2012 r. (fot. Błażej Kucharski).

Komentarze