Karta weterana

Nazwisko: ŁOBZA
Imię #1: Jan
Imię #2: Piotr [1]
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 11 lipiec 1896 [2]
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca batalionu piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

mjr
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 14 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca II batalionu
Przydział po 1 września 1939: 14 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca II batalionu (2-3 IX - poza oddziałem podczas odwrotu spod Mełna), dowódca pułku (11, 13-18 IX)
Przebieg służby wojskowej: # 3 V 1922 - zweryfikowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 1162.) i przydziałem do 81 pułku piechoty w Grodnie;
# 1923 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 1039.) i przydziałem do 81 pp;
# 1 XII 1924 - awansowany na stopień kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1924 r. (lokata 464.);
# koniec 1924 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1924 r. (lokata 462.) i przydziałem do 81 pp;
# z dniem 21 IX 1926 - przeniesiony służbowo na 8. normalny 3-miesięczny kurs do Centralnej Szkoły Strzelniczej w Toruniu;
# 1928 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1924 r. (lokata 444.) i przydziałem do 81 pp;
# 1930 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1924 r. (lokata 398./1101.) i przydziałem do 81 pp;
# 1932 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1924 r. (lokata 340.) i przydziałem do 81 pp;
# przed 9 XII 1932 - przeniesiony do Korpusu Ochrony Pogranicza;
# 7-23 XI 1932 - w dyspozycji szefa Oddziału Służby Granicznej Dowództwa KOP w Warszawie;
# 24 XI 1932 - 12 II 1934 - w placówce wywiadowczej KOP nr 2 w Wilnie ze składu Brygady KOP "Wilno";
# 1 VII 1933 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1924 r. (lokata 321./805.) i przydziałem do Korpusu Ochrony Pogranicza;
# po 12 II 1934 - w batalionie KOP "Żytyń" ze składu Brygady KOP "Wołyń";
# 2 V 1935 - jako dowódca batalionowych obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja;
# 16-18 V 1935 - jako członek delegacji batalionu KOP "Żytyń" na uroczystościach pogrzebowych marszałka Józefa Piłsudskiego;
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1924 r. (lokata 284./703.) i przydziałem do KOP;
# 8 I 1936 - przeniesiony do batalionu KOP "Hoszcza" ze składu Brygady KOP "Wołyń";
# dniem 23 I 1936 - mianowany dowódcą 2 kompanii granicznej "Korzec" z batalionu KOP "Hoszcza";
# od 20 IV 1936 - na stanowisku zastępcy dowódcy batalionu KOP "Hoszcza" (równocześnie czasowo na stanowisku dowódcy kompanii);
# IX 1936 - wyznaczony na przewodniczącego komisji do przyznawania odznak pamiątkowych KOP dla szeregowych;
# 14-30 IV 1937 - na kursie w Centralnej Szkole Podoficerów KOP w Osowcu;
# 5-9 V 1937 - na zjeździe delegatów Ligi Morskiej i Kolonialnej w Poznaniu;
# z dniem 1 IV 1938 - przeniesiony na stanowisko dowódcy batalionu w 14 pułku piechoty we Włocławku;
# 26 V 1939 - odnotowany w stopniu mjr. sł. st. piech. z przydziałem na stanowisko dowódcy II batalionu 14 pułku piechoty we Włocławku;
Odznaczenia: Krzyż Walecznych, Srebrny Krzyż Zasługi (10 XI 1928 r.), Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej (3 III 1926 r.), odznaka pamiątkowa Korpusu Ochrony Pogranicza (25 XI 1935 r.), Brązowy Medal za Długoletnią Służbę (V 1938 r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 14 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą; 20/21 IX - wzięty do niewoli niemieckiej;
Data śmierci: 30 lipiec 1975
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku: Łódź, ul. Wojska Polskiego, cmentarz wojskowy pw. św. Jerzego, grób indywidualny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: imienna tablica epitafijna grobu indywidualnego na cmentarzu wojskowym pw. św. Jerzego w Łodzi, ul. Wojska Polskiego
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, sygn. II/1/16, Dziennik bojowy z wojny polsko-niemieckiej 1939 roku prowadzony przez adiutanta 14 p.p. kpt. Kozińskiego Józefa (rękopis), s. 65, 66 (dalej: CAW, sygn. II/1/16).

Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie, Dowództwo Korpusu Ochrony Pogranicza, Brygada KOP "Wilno"; Brygada KOP "Wołyń" (dalej: ASG).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych. Załącznik do Dz. Pers. 13/22, Warszawa 1922, s. 91 (dalej: Lista starszeństwa 1922).

"Rocznik Oficerski", 1923, s. 358, 431 (dalej: RO 1923).

"Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych", R. V, 1924, nr 131, s. 742 (dalej: Dz. Pers. MSWojsk. 131/24).

"Rocznik Oficerski", 1924, s. 311, 372 (dalej: RO 1924).

"Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych", R. VII, 1926, nr 12, s. 71 (dalej: Dz. Pers. MSWojsk. 12/26).

"Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych", R. VII, 1926, nr 46, s. 380 (dalej: Dz. Pers. MSWojsk. 46/26).

"Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych", R. IX, 1928, nr 15, s. 413 (dalej: Dz. Pers. MSWojsk. 15/28).

"Rocznik Oficerski", 1928, s. 95, 213 (dalej: RO 1928).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty (c.d.), "Przegląd Piechoty", R. III, 1930, z. 8, s. 140 (dalej: Lista starszeństwa 1930).

"Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych", R. XIII, 1932, nr 13, s. 438 (dalej: Dz. Pers. MSWojsk. 13/32).

"Rocznik Oficerski", 1932, s. 56, 609 (dalej: RO 1932).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 1 lipiec 1933 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1933, s. 54 (dalej: Lista starszeństwa 1933).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 52 (dalej: Lista starszeństwa 1935).

"Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych", R. XVIII, 1937, nr 1, s. 22 (dalej: Dz. Pers. MSWojsk. 1/37).

Badania własne (Rafał Michalak).

Kraiński I., Pekról J., 14 pułk piechoty, Warszawa 1992 [Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej, z. 14], s. 25, 30, 31, 34, 36, 37 (dalej: Kraiński, Pekról 1992).

Ciesielski Z., Dzieje 14 Pułku Piechoty w latach 1918-1939, Toruń 2008, Zał. nr 13 - s. 300, Zał. nr 14 - s. 301, 313 (dalej: Ciesielski 2008).

Uwagi: Po wzięciu do niewoli niemieckiej przebywał w obozach przejściowych w Sochaczewie i Skierniewicach. 1 października 1939 r. został wywieziony do Oflagu XI A Osterode, a w okresie późniejszym więziono go m.in. w Oflagu VII A Murnau.
Przypisy: [1] a) Piotr (źródło: Dz. Pers. MSWojsk. 1/37); b) Paweł (źródło: Ciesielski 2008); c) brak danych (źródło: Lista starszeństwa 1922; RO 1923; Dz. Pers. MSWojsk. 131/24; RO 1924; Dz. Pers. MSWojsk. 12/26; Dz. Pers. MSWojsk. 46/26; Dz. Pers. MSWojsk. 15/28; RO 1928; Lista starszeństwa 1930; RO 1932; Lista starszeństwa 1933; Lista starszeństwa 1935; Kraiński, Pekról 1992));
[2] a) 11 lipca 1896, data sprostowana z "29czerwca 1896" (źródło: Dz. Pers. MSWojsk. 1/37); b) 29 czerwca 1896 (źródło: Lista starszeństwa 1922; RO 1928; RO 1932; Ciesielski 2008); c) brak danych (źródło: Ciesielski 2008); brak danych (RO 1923; Dz. Pers. MSWojsk. 131/24; RO 1924; Dz. Pers. MSWojsk. 12/26; Dz. Pers. MSWojsk. 46/26; Dz. Pers. MSWojsk. 15/28; Lista starszeństwa 1930; Lista starszeństwa 1933; Lista starszeństwa 1935; Kraiński, Pekról 1992);
Ostatnie zmiany: 2023-02-11 00:52:26 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Mjr Jan Łobza (fot. ze zb. Mariana Ropejki).Mjr Jan Łobza (fot. ze zb. Mariana Ropejki).Mjr Jan Łobza (siedzi drugi z prawej w pierwszym rzędzie) wśród kadry oficerskiej i absolwentów szkoły podoficerskiej 14 pułku piechoty we Włocławku, m.in. (siedzących w pierwszym rzędzie) płk. Mikołaja Bołtucia (czwarty z prawej), płk. Franciszka Sudoła (piąty z lewej), ppłk. Władysława Dzióbka (trzeci z prawej), kpt. Józefa Rodzenia (czwarty z lewej) i ppor. Mieczysława Nejmana (drugi z lewej), 10 marca 1939 r. (fot. ze zb. Mariana Ropejki).Mjr Jan Łobza upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej grobu indywidualnego na cmentarzu wojskowy pw. św. Jerzego w Łodzi. Stan z dn. 9 września 2011 r. (fot. Piotr Piotrowski).

Komentarze