Karta weterana

Nazwisko: MATCZYŃSKI
Imię #1: Feliks
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 25 październik 1914
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny: kawaler
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 14 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 2 kompanii w I batalionie
Przydział po 1 września 1939: 14 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca 2 kompanii w I batalionie
Przebieg służby wojskowej: # z dniem 1 X 1937 - promowany na stopień ppor. sł. st. piech. (lokata 189.);
# 16 III 1938 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. z przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu 5 kompanii w II batalionie 14 pułku piechoty we Włocławku;
# 23 III 1939 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 X 1937 r. (lokata 185.) i przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu 5 kompanii w II batalionie 14 pp;
# 26 V 1939 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. z przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu 2 kompanii w I batalionie 14 pp;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 14 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą; 11 IX - według części źródeł o godz. 9:00 na czele udanego natarcia na folwark Przesławice, a następnie ranny pod m. Sobota; wzięty do niewoli niemieckiej;
Data śmierci: 31 lipiec 2012
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Wóycickiego, Cmentarz Komunalny Północny, grób rodzinny (wraz z żoną i córką)
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Feliks Matczyński, Warszawa, 03.08.2012, http://nekrologi.wyborcza.pl/0,11,,172198,Feliks-Matczyński-nekrolog.html [dostęp: 22 I 2018].

Badania własne (Rafał Michalak).

Uwagi: Po wzięciu do niewoli niemieckiej został osadzony w Oflagu VII A Murnau (nr jeniecki 416). Ukończył z tytułem inżyniera Politechnikę w Portsmouth. Był autorem i tłumaczem wielu publikacji z zakresu organizacji pracy i dziedzin technicznych. Ożenił się z Marią (ur. 25 maja 1920 r., zm. 2 maja 1991 r.), z którą doczekał się m.in. córki Ewy.
Ostatnie zmiany: 2018-01-22 01:07:20 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ppor. Feliks Matczyński (fot. ze zb. Mariana Ropejki).

Komentarze