Karta weterana

Nazwisko: ŁASKA
Imię #1: Antoni
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Adam
Imię matki: Antonina
Nazwisko rodowe matki: Kucińska
Data urodzenia: 5 listopad 1912
Miejsce urodzenia: Gołkowo, pow. Rypin [ob. pow. brodnicki]
Rodzeństwo: 1) Jan (uł. 18 pułku ułanów, wzięty do niewoli 4 IX 1939, Świecie); 2) Józef; 3) Janina
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Marianna
Dzieci: Tadeusz
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód: rolnik
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU): Brodnica
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

st. strz.
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 67 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939: 67 pp
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # 13 IV 1934 - wcielony do 63 pułku piechoty w Toruniu z przydziałem do 9 kompanii strzeleckiej (szkolącej rekrutów na potrzeby Korpusu Ochrony Pogranicza);
# 25 V 1934 - na przysiędze wojskowej rocznika 1912;
# 20 VII 1934 - z prawem noszenia Odznaki Strzeleckiej III kl. (brązowej);
# 9 VIII 1934 - z nadanym tytułem strzelca dobrego i prawem noszenia sznura strzeleckiego z jednym chwastem;
# 7 IX 1934 - po powrocie z dywizyjnej izby chorych we Włocławku przydzielony do 6 kompanii wartowniczej (do czasu powrotu pułku z koncentracji);
# z dniem 20 IX 1934 - przeniesiony macierzyście i służbowo z 9 kompanii 63 pp do batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza "Wołożyn" ze składu pułku KOP "Wołożyn" podległego Brygadzie KOP "Nowogródek";
# z dniem 22 IX 1934 - przydzielony do kompanii ckm batalionu KOP "Wołożyn";
# 31 V 1935 - z prawem noszenia Państwowej Odznaki Sportowej III kl. 1 st. (z okresem ważności do 31 XII 1936 r.);
# z dniem 18 IX 1935 - po przeniesieniu do batalionu KOP "Iwieniec" ze składu pułku KOP "Wołożyn" przydzielony do strażnicy "Duszków" z 4 kompanii granicznej "Raków";
# 2 III 1936 - awansowany na stopień st. strz.;
# 2 III 1936 - z prawem noszenia odznaki pamiątkowej "Za Służbę Graniczną";
# z dniem 7 III 1936 - przeniesiony do rezerwy;
# 24 VIII 1939 - zmobilizowany w ramach mobilizacji skrytej do 67 pułku piechoty w Brodnicy (II batalion w Toruniu);
Odznaczenia: Państwowa Odznaka Sportowa III kl. 1 st., Odznaka Strzelecka III kl. (brązowa), odznaka pamiątkowa "Za Służbę Graniczną"
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 67 pp, od granicy z Prusami Wschodnimi na północny-zachód od Brodnicy po bitwę nad Bzurą; 18 IX - wzięty do niewoli niemieckiej w rej. m. Kiernozia
Data śmierci:
Miejsce śmierci: Łódź
Obecne miejsce spoczynku: Łódź, ul. Ogrodowa, grób rodzinny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu, Wehrmachtauskunftstelle für Kriegerverluste und Kriegsgefangene, sygn. 346/1/0/-/232, Lista transportowa polskich jeńców wojennych ze Stalagu IIC, l.130, k. 22; sygn. 346/1/0/-/251, Lista transportowa polskich jeńców wojennych ze Stalagu IIC, l.203, k. 49.

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Listy strat, sygn. 20398, Oryginalna kartoteka jeniecka sporządzona przez Niemiecki Czerwony Krzyż oraz przez niemieckie władze obozowe przekazana w lutym 1949 r. przez Główną Komisję Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce (rękopis).

Wojskowe Biuro Historyczne - Centralne Archiwum Wojskowe, 63 Pułk Piechoty, Rozkazy dzienne, nr 87/1934, 162/1934, 179/1934, 202/1934, 205/II/1934.

Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie, Brygada KOP "Nowogródek", Rozkazy dzienne batalionu KOP "Wołożyn", nr 218/34, 172/35, 189/35; Rozkazy dzienne batalionu KOP "Iwieniec", nr 64/1935, 11/1936, 12/1936.

Tradycja rodzinna / badania własne (zebr. Konrad Winiarski, mąż prawnuczki weterana).

Uwagi: Po wzięciu do niewoli niemieckiej przebywał m.in. w Stalagu II C Greifswald (numer jeniecki 149). 7 lipca 1940 r. został przeniesiony na status cywilnego robotnika przymusowego, zwolniony z obozu i skierowany do Urzędu Pracy w Prenzlau.
Ostatnie zmiany: 2023-01-29 23:41:10 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Adam Łaska odnotowany na liście transportowej polskich jeńców wojennych ze Stalagu II C Greifswald (źródło: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu, Wehrmachtauskunftstelle für Kriegerverluste und Kriegsgefangene, sygn. 346/1/0/-/232, k. 22).Adam Łaska odnotowany na liście transportowej polskich jeńców wojennych ze Stalagu II C Greifswald (źródło: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu, Wehrmachtauskunftstelle für Kriegerverluste und Kriegsgefangene, sygn. 346/1/0/-/251, k. 49).Kartoteka jeńca wojennego Antoniego Łaski z Niemieckiego Czerwonego Krzyża (dok. udostępnił: Konrad Winiarski).Antoni Łaska (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze