Karta poległego

Nazwisko: JURKIEWICZ
Imię #1: Adam
Imię #2: Tadeusz
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 67 pp
Funkcja na 1 września 1939: oficer żywnościowy
Przydział po 1 września 1939: 67 pp
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 19 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Przejma, gm. Iłów, pow. Sochaczew
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Przejma, mogiła zbiorowa (przy trakcie do Iłowa)
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Nieznane miejsce pochówku
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Nie
Forma upamiętnienia: brak
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku: Nazajutrz po śmierci, dn. 20 września 1939 r., Adam Tadeusz Jurkiewicz został pochowany w m. Przejma, w mogile zbiorowej, zlokalizowanej przy krzyżówce do Iłowa.
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, sygn. 6062, Polski Czerwony Krzyż - Pełnomocnik na Oddział w Łowiczu, Spisy poległych z r. 1939 obejmujące część powiatu sochaczewskiego oraz trasę: Kutno - Łowicz, 16. 02. 1946. (maszynopis), s. 142-143.

Wultański J., 67 pułk piechoty, Warszawa 1992, s. 31.
Uwagi: 1) Wultański 1992 - dane personalne: JURKIEWICZ Tadeusz;
Ostatnie zmiany: 2011-02-11 20:00:32 przez Tomasz K. | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze