Karta poległego

Nazwisko: MIKULSKI
Imię #1: Antoni
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 2 maj 1912
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo: siostra Wanda i brat Jan
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci: nie miał
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 67 pp
Funkcja na 1 września 1939: d-ca 8 kompanii III batalionu
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 16 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Łódź
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: W nocy 13/14 września samodzielnie, czołgając się pod osłoną snopka siana, zlikwidował gniazdo karabinu maszynowego i w wynikłej przy tym walce odniósł rany, w wyniku których zmarł (tradycja rodzinna).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Łódź, ul. Wojska Polskiego, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: Jedna ze zbiorowych tablic epitafijnych kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego i osób cywilnych poległych we wrześniu 1939 r., żołnierzy AK poległych w 1944 r. oraz żołnierzy LWP poległych w 1945 r. zlokalizowana na cmentarzu wojskowym pw. św. Jerzego w Łodzi. Upamiętniony jako „Anton Mikulski”.
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 478.

Wultański J., 67 Pułk Piechoty [Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej, z. 15], Warszawa 1992, s. 32.

Tradycja rodzinna.

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2013-01-14 15:33:50 przez Saluda | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Por. Antoni Mikulski - kwatera wojenna żołnierzy Wojska Polskiego i osób cywilnych poległych we wrześniu 1939 r., żołnierzy AK poległych w 1944 r. oraz żołnierzy LWP zlokalizowana na cmentarzu wojskowym pw. św. Jerzego w Łodzi. Upamiętniony w formie „Anton Mikulski”.  (fot. Zbigniew Adamas, 03.11.2011r.)

Komentarze