Karta weterana

Nazwisko: WYCZÓŁKOWSKI
Imię #1: Władysław
Imię #2: Walerian
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Walerian
Imię matki: Stefania
Nazwisko rodowe matki: Senderowicz
Data urodzenia: 3 czerwiec 1906
Miejsce urodzenia: Warszawa
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca samodz. komp. km i broni tow.

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 81 samodz. komp. km i broni tow.
Funkcja na 1 września 1939: dowódca kompanii
Przydział po 1 września 1939: 81 samodz. komp. km i broni tow.
Funkcja po 1 września 1939: dowódca kompanii
Przebieg służby wojskowej: # 15 VIII 1930 - promowany na stopień ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1930 r. (lokata 74.) i przydziałem do 25 pułku piechoty w Piotrkowie Trybunalskim;
# 1932 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1930 r. (lokata 72.) i przydziałem do 25 pp;
# 12 III 1933 - awansowany na stopień por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1933 r. (lokata 129.);
# 1 VII 1933 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1933 r. (lokata 129./2096.) i przydziałem do 25 pp;
# przed 22 XII 1934 - przeniesiony z 25 pp do Korpusu Ochrony Pogranicza;
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1933 r. (lokata 127./1845.) i przydziałem do KOP;
# z dniem 15 XI 1937 - przeniesiony do 14 pułku piechoty we Włocławku;
# od 11 XII 1937 - na stanowisku dowódcy 2 kompanii ckm w II batalionie 14 pp;
# przed 5 III 1938 - w stopniu por. sł. st. piech. w składzie 2 specjalnych komisji do spraw opracowania jednodniówki i opracowania wzoru nowej odznaki pułkowej powołanych w związku z planowanymi obchodami święta pułkowego i jubileuszu 20-lecia 14 pp;
# 16 III 1938 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. z przydziałem na okres wiosenny 1938 r. na stanowisko dowódcy 2 kompanii ckm w II batalionie 14 pp;
# z dniem 19 III 1938 - awansowany na stopień kpt. sł. st. piech. (lokata 255.);
# 16 III - 6 V 1938 - na kursie dowódców kompanii w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie;
# 23 III 1939 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. (lokata 254.) i przydziałem na stanowisko dowódcy 2 kompanii ckm w II batalionie 14 pp;
# IV 1939 - wyznaczony członkiem Oficerskiego Sądu Honorowego 14 pp na rok 1939;
# 26 V 1939 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. z przydziałem na stanowisko dowódcy 2 kompanii ckm w II batalionie 14 pp;
# 4 VI 1939 - na stanowisku dowódcy 2 kompanii ckm 14 pp jako członek delegacji pułku na ceremonii wręczania darów na Fundusz Obrony Narodowej przez społeczeństwo miasta Lipno;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: # wraz z 81 samodz. komp. km i broni tow., m.in. w bitwie nad Bzurą; 20 IX - wzięty do niewoli niemieckiej w rej. Czerwińska nad Wisłą
Data śmierci: 6 maj 1991
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku: Wałbrzych, ul. Moniuszki, Cmentarz Komunalny, grób rodzinny
Lokalizacja grobu: sektor 2, rząd 8, grób 35
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: imienna tablica epitafijna grobu rodzinnego na Cmentarzu Komunalnym w Wałbrzychu, ul. Moniuszki
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: "Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych", R. XI, 1930, nr 13, s. 272; R. XIV, 1933, nr 3, s. 51; R. XV, 1934, nr 14, s. 277.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty (c.d.), "Przegląd Piechoty", R. III, 1930, z. 11, s. 139.

"Rocznik Oficerski", 1932, s. 126, 555.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 1 lipiec 1933 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1933, s. 135.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 133.

Ciesielski Z., Dzieje 14 Pułku Piechoty w latach 1918-1939, Toruń 2008, s. 108, 135-136, 137, 160, 221, Zał. nr 12 - s. 297, Zał. nr 13 - s. 300.

Badania własne (Rafał Michalak).

Archiwum rodzinne (Dawid Krupop).

Uwagi: Po wzięciu do niewoli niemieckiej został osadzony w Stalagu I A Stablack (nr jeniecki: 20347), a następnie w Oflagu XVIII A Lienz / Drau i Oflagu II C Woldenberg (nr jeniecki: 6864). Po zakończeniu II wojny światowej powrócił do Polski (figuruje, w stopniu kapitana piechoty, na liście żołnierzy zarejestrowanych w latach 1945-1947 w Rejonowych Komendach Uzupełnień). Przed śmiercią mieszkał w Wałbrzychu.
Ostatnie zmiany: 2020-03-17 22:33:54 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Władysław Walerian Wyczółkowski (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze