67 Pułk Piechoty WielkopolskiejOddział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Brodnica, Toruń (II baon i baon zapasowy).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 4 Dywizja Piechoty / Grupa Operacyjna "Wschód" / armia "Pomorze".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: ppłk dypl. Karol Kumuniecki.
Wizerunek odznaki pochodzi ze strony http://grawerapanasiuk.pl

Polegli

Weterani