Karta poległego

Nazwisko: SZEIB
Imię #1: Erwin
Imię #2: Jan
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Erwin
Imię matki: Augustyna
Nazwisko rodowe matki: Dobiecka
Data urodzenia: 6 marzec 1916
Miejsce urodzenia: Wiedeń
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Bronisława Szmuda
Dzieci: -
Ostatni adres: Poznań
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

plut.
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 67 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 29 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Chodaków
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: Zmarł w wyniku odniesionych ran w szpitalu wojennym, który zorganizowano w budynkach Fabryki Przędzy i Tkanin Sztucznych CHODAKÓW S.A. w Chodakowie (obecnie w granicach miasta Sochaczew, ul. Chodakowska). Placówka, założona przez Wojsko Polskie, po zakończeniu walk funkcjonowała jako szpital jeniecki (Lazaret 2/531 Oddział w Chodakowie). Będąc na łożu śmierci, zawarł związek małżeński ze swą długoletnią narzeczoną Bronisławą Szmudą, która odnalazła go jeszcze w szpitalu wojennym w Giżycach, skąd później przewieziono go do Chodakowa.
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Chodaków, cmentarz przyfabryczny
Data ekshumacji: 1940
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Sochaczew - Trojanów, Al. 600-lecia, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: Tablica epitafijna na jednej z mogił zbiorowych na cm. wojennym w Sochaczewie - Trojanowie, Al. 600-lecia (stopień: pchor.).
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 210 (dalej: KPŻP).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, sygn. 7891, Pełnomocnik P.C.K. na Pow. Sochaczew, Wykaz poległych i zmarłych pochowanych w gminie: Chodaków, [Sochaczew], [1946] (rękopis), poz. 170 (dalej: B.Inf., sygn. 7891).

Urząd Miejski w Sochaczewie, teczka: Wykazy osób pochowanych na terenie powiatu, Cmentarz wojskowy w Sochaczewie, Al. 600-lecia (maszynopis), poz. 70 i 496 (dalej: UM Sochaczew).

Archiwum rodzinne.

Nawrocki L., Nieznany szpital, ''Ziemia Sochaczewska'', R. V, 1994, Nr 38 (193).
Uwagi: 1) KPŻP - nazwisko błędnie w formie: SZEJB; 2) UM Sochaczew - pochowany figuruje dwukrotnie jako: SZEIB Erwin Jan (poz. 70) i GZEJB Edwin (poz. 496); dane z obu zapisów częściowo się uzupełniają; 3) B.Inf., sygn. 7891 - dane personalne w formie: SZEIB Erwin, bez drugiego imienia; 4) W metryce chrztu wystawionej w Wiedniu drugie imię pochowanego figuruje w formie: Johann; 5) B.Inf., sygn. 7891 i UM Sochaczew - stopień: pchor.; 6) B.Inf., sygn. 7891 - przydział: 55 pp; data śmierci: 29 października 1939;
Ostatnie zmiany: 2011-02-22 22:00:02 przez Tomasz K. | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Odpis aktu małżeństwa rodziców Erwina Jana SZEIBA (archiwum rodzinne)Odpis metryki chrztu Erwina Jana SZEIBA (archiwum rodzinne).Erwin Jan SZEIB (archiwum rodzinne)Bronisława Szmuda, żona Erwina Jana SZEIBA (archiwum rodzinne)Erwin Jan SZEIB (stoi z prawej) z rodzicami i rodzeństwem. Fotografia z 1932 r. (archiwum rodzinne)Erwin Jan Szeib, upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na cmentarzu wojennym w Sochaczewie - Trojanowie, Al. 600-lecia. Stan z 2005 r.

Komentarze