Karta poległego

Nazwisko: PODLEWSKI
Imię #1: Tadeusz
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Józefa
Nazwisko rodowe matki: Olewińska
Data urodzenia: 1915
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo: Jan, Marta, Zygmunt, Janina, Józef, Stefan, Kazimierz
Stan cywilny: wdowiec
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie: podstawowe
Zawód: podoficer zawodowy
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: brak danych
Stopień:

kpr.
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 67 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Państwowa Odznaka Sportowa
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 14 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Lisiewice I, gm. Dąbkowice, pow. Łowicz [1]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Lisiewice II, pole St. Lebiody
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Rydwan (Guźnia), cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu: mogiła nr 17 (Biuro Wojewody 2012)
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Tadeusz, znany w rodzinie jako Tomek, urodził się w rodzinie robotników folwarcznych. Jak jego rodzice zmieniali folwark, tak i on z rodzeństwem przenosił się z miejsca na miejsce. Były to wszystko kujawskie wioski: Lekarzewice, Konary, Jaranowo i Wola Skarbkowa. Szkoła była 3 klasowa, ale Tomek był zdolnym dzieckiem i chciał się uczyć. Dzięki kursom dla zdolnej młodzieży ukończył 7 klas. Wcześnie zaczął pracować dla dziedzica nazwiskiem Brochocki. Rodzice dzięki pracy synów Janka i Tomka nie musieli trzymać w domu dwóch czeladników. Pierwszą miłością Tomka była córka kowala z Konar Gołembiewskiego. Ożenił się jednak z inną panną. Nazywała się Muszyńska. Szczęście nie trwało długo. Żona Tomka zmarła na tyfus. Potem była służba wojskowa. Tomek postanowił zostać żołnierzem zawodowym. Po szkole podoficerskiej w Brodnicy został kapralem. Brał udział w wyprawia na Zaolzie. Wtedy przysłał do domu swój portret. We wrześniu 1939 r. przez krótki czas stacjonował w Brześciu Kuj. blisko rodzinnego domu. Nie mógł jednak odwiedzić rodziny. Przez kuzynów Kamińskich przesłał zegarek i wieści o sobie. Kilka dni później Tomek już nie żył, jak wielu jego kolegów z bitwy nad Bzurą. Musieli brodzić w rowach z wodą. Kiedy przeskakiwał z jednego rowu przez drogę do drugiego rowu został śmiertelnie trafiony. Oddał życie za wolną Polskę.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 270 (dalej: KPŻP).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Kartoteka strat, sygn. 6062, Polski Czerwony Krzyż - Pełnomocnik na Oddział w Łowiczu, Spisy poległych w r. 1939 na terenie gmin powiatu łowickiego, Łowicz, 16. 02. 1946 r. (maszynopis), s. 34-35 (dalej: B.Inf., sygn. 6062).

Materiały ewidencyjne cmentarza wojennego w Rydwanie. Pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Oddział Dziedzictwa Kulturowego i Ochrony Pamięci Narodowej w Biurze Wojewody. B.W.II.5231.13.2012. Łódź, 2 luty 2012 r. - l.p. 52 (dalej: Biuro Wojewody 2012).

Tradycja rodzinna.

Uwagi:
Przypisy: [1] a) Lisiewice I, gm. Dąbkowice (źródło: B.Inf., sygn. 6062); b) Lisiewice (źródło: KPŻP; Biuro Wojewody 2012);
Ostatnie zmiany: 2012-04-26 01:46:18 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Kpr. Tadeusz Podlewski (1915-1939) (fot. ze zb. rodzinnych).Tadeusz Podlewski upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na mogile zbiorowej na cm. wojennym w Rydwanie. Stan z dn. 31.08.2012 r. (fot. Błażej Kucharski).

Komentarze