Karta poległego

Nazwisko: CZYŻNIEWSKI
Imię #1: Władysław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1904
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Marianna
Dzieci: Henryk, Władysława, Stanisław
Ostatni adres: Radziki Małe, gm. Wąpielsk, pow. Rypin
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny: R. O. 4
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU): Toruń
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

plut.
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 67 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: Bitwa nad Osą (walki w obronie Mełna) w składzie Grupy Operacyjnej "Wschód" Armii "Pomorze". Bitwa nad Bzurą w składzie Grupy Operacyjnej Gen. Mikołaja Bołtucia.
Data śmierci: 14 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: flw. Rydwan, gm. Dąbkowice, pow. Łowicz
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Zginął podczas natarcia (relacja kolegi).
Pierwotne miejsce spoczynku #1: flw. Rydwan
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Rydwan (Guźnia), cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: Tablica epitafijna na jednej z mogił w obrębie cm. wojennego w Rydwanie (Guźni).
Przedmioty znalezione przy pochowanym: nieśmiertelnik
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 153 (dalej: KPŻP).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Kartoteka strat, sygn. 6062, Polski Czerwony Krzyż - Pełnomocnik na Oddział w Łowiczu, Spisy poległych w r. 1939 na terenie gmin powiatu łowickiego, Łowicz, 16. 02. 1946 r. (maszynopis), s. 28-29 (dalej: B.Inf., sygn. 6062).

Tradycja rodzinna.

Uwagi: 1) Miejsce śmierci: flw. Rydwan (B.Inf., sygn. 6062) lub Rydwan (KPŻP);
Ostatnie zmiany: 2011-09-24 20:28:37 przez witrapsiu | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Władysław Czyżniewski (kadr z fotografii ze zbiorów rodzinnych).Tablica memoratywna upamiętniająca plut. Władysława Czyżniewskiego na mogile zbiorowej na cmentarzu wojennym w Rydwanie. Stan z dn. 31.08.2012 r. (fot. Błażej Kucharski).

Komentarze