Karta poległego

Nazwisko: WIDORT [1]
Imię #1: Kazimierz
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 15 październik 1907
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 67 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939: 67 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca 5 kompanii 67 pp (od 3 września)
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 14 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Lisiewice II [2]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Lisiewice II, pole Elżbiety Dziudy, mogiła polowa
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Rydwan (Guźnia), cmentarz wojenny [3]
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: 1) Tablica epitafijna na jednej z mogił cmentarza wojennego w Rydwanie (Guźni); 2) Inskrypcja na płycie nagrobnej oraz fotografia na mogile indywidualnej na cm. parafialnym w Chruślinie; 3) Głaz z tablicą pamiątkową ku czci oficera wystawiony w Michałowie-Reginowie, gm. Wieliszew, pow. legionowski, woj. mazowieckie;
Przedmioty znalezione przy pochowanym: legitymacja osobista, 3 fotografie
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 274 (dalej: KPŻP).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Kartoteka strat, sygn. 6062, Polski Czerwony Krzyż - Pełnomocnik na Oddział w Łowiczu, Spisy poległych w r. 1939 na terenie gmin powiatu łowickiego, Łowicz, 16. 02. 1946 r. (maszynopis), s. 34-35 (dalej: B.Inf., sygn. 6062).

Kryska-Karski T., Straty Korpusu Oficerskiego 1939-1945, Londyn 1996, s. 466 (dalej: Kryska-Karski 1996).

Wójcik H., Kwatery wojskowe z Bitwy nad Bzurą na cmentarzach w Łęczycy i okolicy. Pamięć o bitwie, [w:] Bohaterowie Bitwy nad Bzurą w naszej pamięci, red. T. Poklewski-Koziełł, Łęczyca 2009, s. 122 (dalej: Wójcik 2009).

Wultański J., 67 pułk piechoty, Warszawa 1992, s. 32 (dalej: Wultański 1992).

Liberski Z., Przechodząc koło żołnierskich mogił, "Wędrownik, Kwartalnik Krajoznawczy RPK PTTK w Łodzi", R. XLIX, 2005, nr III (385), s. 10.

Uwagi:
Przypisy: [1] a) WIDORT (źródło: KPŻP; Kryska-Karski 1996; Wultański 1992); b) WIRDOT (źródło: Wójcik 2009);
[2] a) Lisiewice II, gm. Dąbkowice (źródło: B.Inf., sygn. 6062); b) Dąbkowice (źródło: KPŻP; Kryska-Karski 1996);
[3] a) 38-CW Rydwan / cm. Rydwan (źródło: KPŻP / Kryska-Karski 1996); b) Chruślin, cm. parafialny, mogiła indywidualna (źródło: Wójcik 2009) - pierwsza mogiła po prawej stronie w pierwszej w lewo alei od głównego wejścia;
Ostatnie zmiany: 2012-08-12 22:50:12 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Głaz z tablicą pamiątkową ku czci por. Kazimierza Widorta wystawiony w Michałowie-Reginowie, gm. Wieliszew, pow. legionowski, woj. mazowieckie. Stan z dn. 18. 07. 2012 r. (fot. Marcin Gostkowski).Mogiła indywidualna por. Kazimierza Widorta na cm. parafialnym w Chruślinie. Stan z dn. 11. 08. 2012 r. (fot. Błażej Kucharski).Por. Kazimierz Widort mogiła indywidualna na cm. parafialnym w Chruślinie. Stan z dn. 11. 08. 2012 r. (fot. Błażej Kucharski).Napis na betonowej płycie mogiły por. Kazimierza Widorta na cm. parafialnym w Chruślinie. Stan z dn. 11. 08. 2012 r. (fot. Błażej Kucharski).

Komentarze