Karta poległego

Nazwisko: SZYMCZAK
Imię #1: Tadeusz
Imię #2: Piotr
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Jan
Imię matki: Kazimiera
Nazwisko rodowe matki: Okulus
Data urodzenia: 10 październik 1908
Miejsce urodzenia: Kamionka (w dawnym woj. siedleckim)
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek: Stefania Szymczak z d. Graff
Dzieci: Witold Szyczak
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 67 pp
Funkcja na 1 września 1939: d-ca 2 kompanii I batalionu
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: W latach 1930-1932 uczył się w Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie, a po awansie w dniu 15.08.1932 r. na stopień podporucznika, otrzymał przydział do 67 Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Brodnicy. Pełnił tam funkcję dowódcy plutonu oraz instruktora na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy. W 1935 roku awansowany został do stopnia porucznika. W latach 1938-1939 uczestniczył w kursie dowódców kompanii w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie. W marcu 1939 roku został dowódcą 2 kompanii strzeleckiej I batalionu 67 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, którą dowodził w kampanii wrześniowej.
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 19 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Iłów
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Iłów, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: W 1930 roku ukończył szkołę średnią w Węgrowie i jeszcze w tym samym roku wstąpił do Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, poświęcając się zawodowej służbie wojskowej.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: - Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 227.;

- „Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej, 67 Pułk Piechoty” Jerzy Wultański, Warszawa 1992, s. 31.;
Wultański. J., Aby pamięć o Nich nie zaginęła. Regionalny słownik biograficzny, Brodnica 2000. s. 236.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2013-09-30 18:56:05 przez katabar | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze