57 Pułk Piechoty Karola II Króla RumuniiOddział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Poznań.

Podporz±dkowanie w dniu 1 wrze¶nia 1939 r.: 14 Dywizja Piechoty / armia "Poznań".

Dowództwo we Wrze¶niu 1939 r.: ppłk dypl. Tomasz Kazimierz Rybotycki.

Wizerunek odznaki pochodzi ze strony http://grawerapanasiuk.pl.

Polegli

Weterani