Karta poległego

Nazwisko: ADAMSKI
Imię #1: Teodor
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

st. sierż.
Przydział na 1 września 1939: 14 DP
Jednostka: 57 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 16 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Złota
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Rybno, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: "Teodor Adamski starszy sierżant zawodowy 57 pułku piechoty. syn Jana i Teodory. Urodzony 27.3.1900 w Róży pow. Gniezno zaginął na wojnie bez wieści. Żona Maria Adamska prosi o zaopatrzenie. Wzywa się wszystkich którzy posiadają wiadomości o zaginionym mogące świadczyć o jego istnieniu lub śmierci, aby zawiadomili o tym Starostwo Powiatowe Poznańskie w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia edyktu z powołaniem się na znak: Nr. In .14/8. KE-1006."(M.P.).
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 50.

Ogłoszenia władz administracyjnych, "Monitor Polski", R. XXV, 1946, Nr 66, s. 4 - KE-939 (dalej: M. P.).

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-07-02 05:25:59 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Teodor Adamski, upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na kwaterze wojennej na cmentarzu rzymskokatolickim w Rybnie. Stan z 2005r.

Komentarze