Karta poległego

Nazwisko: KAŁUŻNY
Imię #1: Feliks
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 13 styczeń 1909
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

szer.
Przydział na 1 września 1939: 14 DP
Jednostka: 57 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 16 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Złota
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Rybno, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 301.

Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej, Nr 66, Łódź 23 lipca 1946 roku, s. 3 ( dalej: Monitor Polski).
Uwagi: Monitor Polski: „ Feliks Kałużny, robotnik, syn Tomasza i Józefy, urodzony 15.1.1909 w Rychwału, zamieszkały przed wojną w Poznaniu, kapral 57 pułku piechoty, zaginął na wojnie bez wieści. Żona Maria Kałużna prosi o zaopatrzenie. Wzywa się wszystkich którzy posiadają wiadomości o zaginionym, mogące świadczyć o jego istnieniu lub śmierci, by zawiadomili o tym Starostwo Powiatowe Poznańskie w ciągu trzech miesięcy
od daty ogłoszenia obwieszczenia z powołaniem się na znak: Nr. In. 14/204. KE – 985.”
Ostatnie zmiany: 2012-06-26 03:24:07 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Feliks Kałużny, upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na kwaterze wojennej na cmentarzu rzymskokatolickim w Rybnie. Stan z 2005r.

Komentarze