Karta poległego

Nazwisko: SKAŁECKI
Imię #1: Władysław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Michalina
Nazwisko rodowe matki: Gochniak
Data urodzenia: 9 czerwiec 1913 [1]
Miejsce urodzenia: Dobieżyn
Rodzeństwo:
Stan cywilny: kawaler
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Dobieżyn
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU): Poznań
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: 14 DP
Jednostka: 57 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 29 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Giżyce
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: Zmarł po amputacji nogi (B.Inf., sygn. 11379).
Pierwotne miejsce spoczynku #1: [Giżyce, grób] nr 6
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Giżyce, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 155 (dalej: KPŻP).

Kwatera 31K2, Giżyce, c.wyzn., wojew. płockie (maszynopis, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie), poz. 327 (dalej: MUW).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Listy strat, sygn. 11379, Spis poległych wojskowych we wrześniu 1939 roku na terenie Gminy Iłów, Młodzieszyn i Rybno, pow. Sochaczewskiego, oprac. Z. Stokalski (maszynopis), poz. 719 (dalej: B.Inf., sygn. 11379).

Urząd Gminy Iłów, Księga pochowanych - Cmentarz Giżyce (rękopis), poz. 444 (dalej: UG Iłów).

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Urząd Stanu Cywilnego Buk - obwód miejski (pow. nowotomyski), seria 1, Akta urodzeń, sygn. 244, [Rejestr główny urodzeń], 1913, nr 157 (dalej: AP Poznań).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Katarzyna Skałecka-Braska).

Uwagi: W związku z brakiem w dostępnych wykazach poległych bliższych danych dot. żołnierza odnotowanego wśród pochowanych w kwaterze wojennej na cmentarzu parafialnym w Giżycach (przede wszystkim daty i miejsca urodzenia) jego identyfikacja w oparciu o informacje z archiwum rodzinnego i rodzinnej tradycji wymaga dalszej weryfikacji.
Przypisy: [1] a) 9 czerwca 1913 (źródło: AP Poznań); b) brak danych (źródło: KPŻP; MUW; B.Inf., sygn. 11379; UG Iłów);
Ostatnie zmiany: 2020-03-28 09:51:55 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Władysław Skałecki (fot. ze zb. rodzinnych).Akt urodzenia Władysława Skałeckiego (źródło: Archiwum Państwowe w Poznaniu, Urząd Stanu Cywilnego Buk - obwód miejski /pow. nowotomyski/, seria 1, Akta urodzeń, sygn. 244, [Rejestr główny urodzeń], 1913, nr 157).

Komentarze