Karta poległego

Nazwisko: JERNAS
Imię #1: Florian
Imię #2: Zygmunt [1]
Imię #3: Jan [2]
Pseudonim:
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Franciszka
Nazwisko rodowe matki: Balcerzak
Data urodzenia: 26 luty 1914 [3]
Miejsce urodzenia: Berlin (Niemcy)
Rodzeństwo: Alfons, Cecylia, Irena, Zygmun, Aniela, Aleksander
Stan cywilny: kawaler
Małżonek: -
Dzieci: -
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie: wyższe
Zawód: nauczyciel, dziennikarz
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 14 DP
Jednostka: 57 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca II plutonu 1 kompanii w I batalionie
Przydział po 1 września 1939: 57 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca II plutonu 1 kompanii w I batalionie
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 57 pp
Data śmierci: 10 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Goślub
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: W świetle relacji świadków zawartych w listach do jego matki miał w trakcie natarcia na stanowiska niemieckie zostać ugodzony rykoszetem kuli z karabinu jednego z wycofujących się Niemców. Zmarł w wyniku wykrwawienia, gdyż przez ponad dobę nie została udzielona mu pomoc medyczna.
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Goślub
Data ekshumacji: 1 czerwiec 1940
Pierwotne miejsce spoczynku #2: Piątek Łęczycki
Data ekshumacji: 1952
Pierwotne miejsce spoczynku #3: Łęczyca
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Łęczyca, ul. Kaliska, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: mogiła nr 121 (Wykaz 2009) lub 441 (tradycja rodzinna)
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: inskrypcja na jednej z dwudziestu jeden zbiorczych imiennych tablic epitafijnych wmurowanych w Ścianę Pamięci w obrębie kwatery wojennej na cm. parafialnym w Łęczycy, ul. Kaliska
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Florian Jan Zygmunt Jernas urodził się 26 lutego 1914 roku w Berlinie jako syn Wojciecha Jernasa i Franciszki z Balcerzaków. Uczęszczał do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego im. E. Estkowskiego w Poznaniu. Dyplom nauczyciela szkół powszechnych otrzymał 20 czerwca 1933 r. Jeszcze w tym samym roku został przyjęty w charakterze słuchacza zwyczajnego na Wyższy Kurs Dziennikarski przy Wyższej Szkole Handlowej w Poznaniu, który ukończył 17 czerwca 1935 r. z wynikiem bardzo dobrym. 22 września 1938 roku został mianowany podporucznikiem rezerwy Wojska Polskiego ze starszeństwem z dniem 1 stycznia 1938 roku i lokatą 2721. w korpusie oficerów piechoty. W wojnie obronnej Polski we wrześniu 1939 roku wziął udział na stanowisku dowódcy II plutonu 1 kompanii w I batalionie 57 Pułku Piechoty Wielkopolskiej z Poznania. Walczył na szlaku bojowym swojego oddziału, m.in. w bitwie nad Bzurą. Zmarł 10 września 1939 roku w Goślubiu pod Łęczycą w wyniku ran odniesionych dzień wcześniej podczas natarcia stanowiska niemieckie.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: Okoliczności śmierci bliskiego rodzina poznała dzięki jego towarzyszom broni, którzy przesłali relacje o tym wydarzeniu matce zmarłego. Po zakończeniu wojny rodzice Floriana Jernasa byli obecni podczas podczas prac ekshumacyjnych na cmetarzu parafialnym w Łęczycy i zidentyfikowali swojego syna, m.in. po charakterystycznych złotych zębach.
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 284 (dalej: KPŻP).

Wykaz żołnierzy Armii „Poznań” poległych na Ziemi Łęczyckiej w I stadium Bitwy nad Bzurą w okresie od 09 do 12 września 1939 roku, spoczywających na cmentarzu rzymsko-katolickim w Łęczycy przy ulicy Kaliskiej, opr. H. Wójcik, A. Rokita, S. Rokita, [w:] Bohaterowie Bitwy nad Bzurą w naszej pamięci, red. T. Poklewski-Koziełł, Łęczyca 2009, s. 146 - poz. 176 (dalej: Wykaz 2009).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Jerzy Jernas, bratanek pochowanego).

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 468.

Uwagi:
Przypisy: [1] Zygmunt (źródło: archiwum rodzinne / rodzinna tradycja)
[2] Jan (źródło: archiwum rodzinne / rodzinna tradycja)
[3] a) 26 listopada 1914 (źródło: archiwum rodzinne / rodzinna tradycja); b) 26 lutego 1914 (źródło: KPŻP; WYkaz 2009);
Ostatnie zmiany: 2014-03-26 00:15:19 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ppor. Florian Jernas upamiętniony na jednej z dwudziestu jeden zbiorczych imiennych tablic epitafijnych wmurowanych w Ścianę Pamięci w obrębie kwatery wojennej na cm. parafialnym w Łęczycy, ul. Kaliska. Stan z dn. 08. 09. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Dowód osobisty Floriana Jernasa wydany przez Magistrat Miasta Poznania dn. 4 sierpnia 1934 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Dowód osobisty Floriana Jernasa wydany przez Magistrat Miasta Poznania dn. 4 sierpnia 1934 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Świadectwo ukończenia Wyższego Kursu Dziennikarskiego przy Wyższej Szkole Handlowej w Poznaniu wystawione Florianowi Jernasowi dn. 17 czerwca 1935 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Patent oficerski Floriana Jernasa wystawiony dn. 22 września 1938 r. (dok. ze zb. rodzinnych).

Komentarze