Karta poległego

Nazwisko: KARBOWSKI
Imię #1: Stefan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 14 DP
Jednostka: 57 pp
Funkcja na 1 września 1939: Dowódca 2 plutonu w 2 batalionie
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 1939
Miejsce śmierci: Nieznane
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci: Nieznane
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Mąkolice, mogiła zbiorowa
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: Tablica nagrobna z napisem ppor. Stefan Karbowski.
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, sygn. BW.II.5230.161.2011.EB, z dnia 26 lipca 2011r. Załącznik - Wykaz imienny pochowanych żołnierzy i osób cywilnych na cmentarzu w Mąkolicach.

Piotr Bauer, Bogusław Polak - "Armia Poznań w wojnie obronnej 1939". Poznań 1983, s.468.
Uwagi: Piotr Bauer, Bogusław Polak - "Armia Poznań w wojnie obronnej 1939". Poznań 1983, s.468 - ppor. rez. Stanisław Karbowski, dowódca 2 plutonu w 2 batalionie 57 Pułku Piechoty im. Karola II króla Rumunii.

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Ogólnopolska Komputerowa Baza Cmentarzy Wojennych, http://groby.radaopwim.gov.pl/grob/11665/. Cmentarz rzymskokatolicki w Mąkolicach. Powiat zgierski, woj. łódzkie, przydział w 1939r. - 57 pp.
Ostatnie zmiany: 2011-08-23 17:03:07 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ppor. Stefan Karbowski upamiętniony na jednej z tablic nagrobnych mogiły zbiorowej na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha w Mąkolicach. Stan z dn. 02. 05. 2015 r. (fot. Błażej Kucharski).

Komentarze