Karta poległego

Nazwisko: KMITA
Imię #1: Władysław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki: Zofia
Nazwisko rodowe matki: Bolek
Data urodzenia: 4 czerwiec 1914 [1]
Miejsce urodzenia: Skronina, gm. Białaczów
Rodzeństwo: Stefania (ur. 1911)
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Marianna Latańska (ur. 3 VIII 1912, Parczów, par. Białaczów, córka Wojciecha i Franciszki z Łuczkowskich, zam. Skronina, gm. Białaczów, poślubiona 30 I 1938, Petrykozy)
Dzieci: Wiesław (ur. 18 X 1938)
Ostatni adres: Skronina
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU): Końskie
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: 14 DP
Jednostka: 57 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 16 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Złota, gm. Rybno, pow. Sochaczew
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Złota, pole Pawlaty
Data ekshumacji: 15 czerwiec 1941
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Rybno, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: grób nr 466
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: krzyż betonowy z imienną tabliczką epitafijną na jednej z mogił kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Rybnie
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 333 (dalej: KPŻP).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Listy strat, sygn. 7070, Wykaz poległych w czasie działań wojennych w roku 1939 na terenie gminy Rybno (rękopis), poz. 466 (dalej: B.Inf., sygn. 7070).

Urząd Gminy Rybno, Wykaz poległych w czasie działań wojennych w roku 1939 na terenie Gminy Rybno, [b.r.w.] (maszynopis), poz. 466 (dalej: UG Rybno).

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Białaczowie, sygn. 67, [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych], 1912, akt urodzenia nr 151; Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Petrykozach, sygn. 62, [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych], 1914, akt urodzenia nr 59 (dalej: AP Piotrków Tryb.).

Urząd Stanu Cywilnego w Białaczowie, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Petrykozach, 1938, akt małżeństwa nr 4.

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (zebr. Włodzimierz Kmita, wnuk pochowanego).

Uwagi: 1) Identyfikacja, której dokonano na podstawie zgodności roku urodzenia i siedziby komendy uzupełnień, figurujących w ewidencji pochowanych, z rokiem i miejscem urodzenia, odnotowanych w metryce urodzenia, wymaga dalszej weryfikacji;
2) Data ekshumacji: 15 czerwca 1941 (B.Inf., sygn. 7070); 16 czerwca 1941 (UG Rybno);
Przypisy: [1] a) 4 czerwca 1914 (źródło: AP Piotrków Tryb.); b) 1914 (źródło: KPŻP; B.Inf., sygn. 7070; UG Rybno);
Ostatnie zmiany: 2017-11-12 22:39:38 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Władysław Kmita upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Rybnie. Stan z dn. 2 czerwca 2005 r. (fot. Marcin Prengowski).Metryka urodzenia Władysława Kmity (Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Petrykozach, sygn. 62, [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych], 1914, akt urodzenia nr 59).Tłumaczenie metryki urodzenia Władysława Kmity (oprac. ze zb. rodzinnych).Akt małżeństwa Władysława Kmity (Urząd Stanu Cywilnego w Białaczowie, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Petrykozach, 1938, akt małżeństwa nr 4).Strz. Władysław Kmita (fot. ze zb. rodzinnych).Metryka urodzenia Marianny z Latańskich, małżonki Władysława Kmity (Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Białaczowie, sygn. 67, [Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych], 1912, akt urodzenia nr 151).

Komentarze