Karta weterana

Nazwisko: GRABIŃSKI
Imię #1: Jan
Imię #2: Witold
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 23 marzec 1906
Miejsce urodzenia: Wieluń, pow. Łódź
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: 14 DP
Jednostka: 57 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939: armia "Warszawa"
Funkcja po 1 września 1939: oficer oddziału I sztabu armii
Przebieg służby wojskowej: # 1928-1931 (po ukończeniu szkoły średniej) - w szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie - Ostrowi Mazowieckiej;
# 15 VIII 1931 - promowany na stopień ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1931 r. (lokata 387.) i przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu w 14 pułku piechoty we Włocławku;
# 1932 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1931 r. (lokata 385.) i przydziałem do 14 pp;
# 1 VII 1933 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1931 r. (lokata 381./455.) i przydziałem do 14 pp;
# z dniem 1 I 1934 - awansowany na stopień por. sł. st. piech. (lokata 430.);
# 2. poł. 1934 - na 6-tygodniowym kursie dowódców plutonów chemicznych;
# 17 IX 1934 - odnotowany z przydziałem na stanowisko młodszego oficera 8 kompanii strzeleckiej w III batalionie 14 pp;
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1934 r. (lokata 421./2413.) i przydziałem do 14 pp; następnie w 57 pułku piechoty w Poznaniu;
# z dniem 19 III 1939 - awansowany na stopień kpt. sł. st. piech. (lokata 245.);
# 23 IX 1939 - odnotowany z przydziałem do 57 pp z oddelegowaniem na stanowisko dowódcy plutonu na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy Piechoty 14 DP przy 57 Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Poznaniu;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 57 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą; następnie w sztabie armii "Warszawa" (w obronie Warszawy); po kapitulacji - wzięty do niewoli niemieckiej;
Data śmierci: 1989
Miejsce śmierci: Mid Glamorgan (Walia / Wielka Brytania)
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: "Rocznik Oficerski", 1932, s. 136, 544.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 1 lipiec 1933 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1933, s. 148.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 146.

Kryska-Karski T., Piechota polska 1939-1945. Materiały uzupełniające do "Księgi chwały piechoty", wydanej w Warszawie, w 1939 r., z. 14, Londyn 1973, s. 77.

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 285, indeks nazwisk - s. 418.

Grabiński Jan Witold - . Witold, kpt. piech., oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=563 [dostęp: 11 I 2012].

Badania własne (Rafał Michalak).

Uwagi: Po kapitulacji Warszawy został wzięty do niewoli niemieckiej. Przebywał m.in. w oflagach XI B Braunschweig, II C Woldenberg, XI A Osterode i VII A Murnau. Po zakończeniu II wojny światowej otrzymał przydział do 2 Batalionu Strzelców Karpackich 1 Brygady Strzelców Karpackich ze składu 3 Dywizji Strzelców Karpackich Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
Ostatnie zmiany: 2017-12-31 12:15:45 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Jan Witold Grabiński jako podporucznik 14 pułku piechoty (fot. ze zb. Mariana Ropejki).

Komentarze