Karta poległego

Nazwisko: KĘPIŃSKI
Imię #1: Józef
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 13 sierpień 1894
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

mjr
Przydział na 1 września 1939: 14 DP
Jednostka: 57 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca III batalionu
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 24 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Giżyce
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci: Piotr Bauer, Bogusław Polak - "Armia Poznań w wojnie obronnej 1939". Poznań 1983, s. 392 - „W dworze Złota poległ broniący się ze swym pocztem mjr. Kępiński oraz dowódca pocztu plut. Adam Schneider.”

Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Giżyce, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 320 (dalej: KPŻP).

Urząd Gminy Iłów, Księga pochowanych - Cmentarz Giżyce (rękopis), poz. 411 (dalej: UG Iłów).

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 392, 469.

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 99.
Uwagi: 1) Nazwisko w formie: KĘPIŃSKI (wg KPŻP i Bauera, Polaka 1982) lub KEMPIŃSKI (wg UG Iłów); 2) Miejsce śmierci: Giżyce (wg KPŻP i UG Iłów) lub Złota (wg Bauera, Polaka 1982, s. 392, gdzie opis okoliczności śmierci);
Ostatnie zmiany: 2012-04-23 15:09:34 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze