Karta poległego

Nazwisko: TOMIAK
Imię #1: Franciszek
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Wawrzyn
Imię matki: Julia
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 5 październik 1901
Miejsce urodzenia: Wroniawy
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Anna Tomiakowa
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: podoficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: brak danych
Stopień:

sierż. [1]
Przydział na 1 września 1939: 14 DP
Jednostka: 57 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 16 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Złota
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Rybno, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: krzyż betonowy z imienną tabliczką epitafijną na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Rybnie
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: W 1946 r. Anna Tomiakowa, żona Franciszka, wniosła w Starostwie Powiatowym w Poznaniu podanie o uznanie męża za zaginionego i przyznanie zaopatrzenia po nim (sygn. akt In. 14/31).
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 246 (dalej: KPŻP).

Ogłoszenia władz administracyjnych, "Monitor Polski", R. XXV, 1946, nr 78, s. 2 (dalej: M.P.).
Uwagi:
Przypisy: [1] a) sierż. (źródło: KPŻP); b) st. sierż. (źródło: M.P.);
Ostatnie zmiany: 2018-09-17 19:13:37 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Franciszek Tomiak upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na jednym z grobów kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Rybnie. Stan z dn. 2 czerwca 2005 r. (fot. Marcin Prengowski).

Komentarze