2 Pułk Piechoty Legionów

Oddział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Sandomierz, Staszów (I baon).

Jednostka macierzysta: 2 Dywizja Piechoty Legionów.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 2 Dywizja Piechoty Legionów / armia "Łódź".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: płk Ludwik Czyżewski.

Polegli

Weterani