Karta weterana

Nazwisko: TATARSKI
Imię #1: Roman
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 08 sierpień 1912
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 2 DP Leg.
Jednostka: 2 pp Leg.
Funkcja na 1 września 1939: dowódca plutonu konnego w kompanii zwiadu
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari kl.V (nr 11675).
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 8 VIII 1912. Ukończył szkołę średnią. W okresie od 15 VIII 1932-30 VI 1933 odbywał służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu. Po odbyciu ćwiczeń wojskowych awansowany do stopnia ppor. rez. kaw. z starszeństwem od 1 I 1935. Zmobilizowany do WP w 1939. W kampanii wrześniowej 1939 bierze udział na stanowisku d-cy plutonu zwiadu konnego w kompanii zwiadowczej 2 pp Leg. Walczył z Niemcami na szlaku bojowym 2 pp Leg. w składzie 2 DP Leg. Podczas okupacji niemieckiej przebywa na terenie Lwowa. Od X 1939 pełnił funkcję adiutanta płk W. Żebrowskiego w organizacjach konspiracyjnych POWW, a od XII 1939 w ZOWO potem w ZWZ – 1. Organizator łączności radiowej ZWZ-1. 19 IV 1940 wyszedł z Lwowa i był delegatem Obszaru nr 3 na konferencji belgradzkiej 29 V-2 VI 1940, po uprzednim dotarciu do Angers. Następnie oficer w Bazie „Bolek” w Bukareszcie. 27 VIII 1940 bierze udział w konferencji z delegacją ZWZ-1 w Czerniowcach. Od I 1941 w Oddziale VI Sztabu NW w Londynie na stanowisku referenta spraw okupacji sowieckiej.
Po wojnie na emigracji. Zmarł w Kanadzie.
Odznaczony: VM kl. 5 nr 11675.
St. Radomyski. Zarys Historii Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu 1926-1939. Pruszków 1992;
R. Rybka – K. Stepan. Awanse oficerskie w WP 1935-1939. Kraków 2003;
M. Bielski. GO „Piotrków” 1939. W-wa 1991;
J. Węgierski. Lwów pod okupacją sowiecka 1939-1941. W-wa 1991.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=569
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 350.

Wróblewski J., Armia „ Łódź ” 1939, Warszawa 1975, s. 397 (dalej: Wróblewski).
Uwagi: Głowacki: Obsada 2 pp Leg. według pisemnej relacji kpt. M. G. Osuchowskiego z 1971r.

Wróblewski: Dowództwo armii „Łódź” i „Warszawa” dnia 29 IX 1939r.
Rozkaz do 2 dywizji piechoty Legionów
[….]. 2 pułk Leg. dobrze zasłużył na najwyższe odznaczenie, na krzyż Orderu Virtuti Militari na swój sztandar pułkowy.
Za wykazane męstwo i wyjątkowe zdolności dowódcze nadaję krzyż Virtuti Militari następującym żołnierzom tego pułku:
dca plut. zwiad., por. Roman Tatarski - Virtuti Militari 5 kl.
Juliusz Rómmel
gen. dyw.
Dowódca armii „ Łódź” i „Warszawa”
Ostatnie zmiany: 2012-02-05 06:42:05 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze