Karta poległego

Nazwisko: FRAJNDT
Imię #1: Stefan
Imię #2: Paweł
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Stanisława
Nazwisko rodowe matki: Chotkowska
Data urodzenia: 24 styczeń 1912
Miejsce urodzenia: Sandomierz
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 2 DP Leg.
Jednostka: 2 pp Leg.
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 6 kompanii II batalionu
Przydział po 1 września 1939: 2 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca 6 kompanii II batalionu
Przebieg służby wojskowej: IX 1933 - VII 1934 - na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Piechoty 2 Dywizji Piechoty przy 4 Pułku Piechoty Legionów w Kielcach; 6 V - 15 VI 1935 - ćwiczenia aplikacyjne w 2 Pułku Piechoty Legionów w Sandomierzu; 1936 - promocja na stopień ppor. rez. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1936; 15 IV - 10 V 1937 - kolejne ćwiczenia wojskowe;
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (Krzyż Srebny nr 14020)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 2 pp
Data śmierci: 13 wrzesień 1939 [1]
Miejsce śmierci: Ołtarzew
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Ożarów Mazowiecki - Ołtarzew, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Stefan Paweł Frajndt urodził się 24 stycznia 1912 roku w Sandomierzu jako syn Tadeusza Frajndta i Stanisławy z Chotkowskich. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczęszczał do Gimnazjum w Sandomierzu, gdzie w roku 1931 otrzymał świadectwo dojrzałości. Od września 1933 do lipca 1934 roku odbywał służbę wojskową na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Piechoty 2 Dywizji Piechoty przy 4 Pułku Piechoty Legionów w Kielcach, a następnie od 6 maja do 15 czerwca 1935 roku - ćwiczenia aplikacyjne w 2 Pułku Piechoty Legionów w Sandomierzu. W roku 1936 otrzymał promocję na stopień podporucznika rezerwy piechoty ze starszeństwem z dniem 1 stycznia 1936 roku. Kolejne ćwiczenia wojskowe odbył pomiędzy 15 kwietnia a 10 maja 1937 roku. W cywilu od roku 1934 pracował w Biurze Kreślarskim Zarządu Dróg Wodnych w Sandomierzu. Jednocześnie był instruktorem Związku Strzeleckiego w Sandomierzu. Zmobilizowany w sierpniu 1939 roku, został przydzielony na stanowisko dowódcy 6 kompanii II batalionu 2 Pułku Piechoty Legionów ze składu 2 Dywizji Piechoty armii "Łódź". Walczył z Niemcami na podocinku obronnym w rejonie Księży Młyn - Rozprza, następnie 6 września w ciężkich walkach obronnych pod Borową Górą, wreszcie w bojach odwrotowych pod Ołtarzewem, gdzie 13 września poległ podczas przebijania się do Modlina. Za męstwo i odwagę na polu walki został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego "Virtuti Militari".
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 199 (dalej: KPŻP).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 174, 351 (dalej: Głowacki 1985).

Frajndt Stefan Paweł - , ppor. rez. piech., oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=563 [dostęp: 7 marca 2014] (dalej: Stankiewicze.com).


Uwagi:
Przypisy: [1] a) 13 września 1939 (źródło: KPŻP; Głowacki 1985, s. 351; Stankiewicze.com); b) błędnie: 13 października 1939 (źródło: Głowacki 1985, s. 174);
Ostatnie zmiany: 2014-03-07 00:50:22 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze