Karta weterana

Nazwisko: SZULC
Imię #1: Witold
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Kryc
Data urodzenia: 04 sierpień 1909
Miejsce urodzenia: w Baku
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek:
Dzieci: dwoje
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 2 DP Leg.
Jednostka: 2 pp Leg.
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 4 kompanii
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari kl.V.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 11 luty 1999
Miejsce śmierci: w Chojnicach
Obecne miejsce spoczynku: Cmentarz w Chojnicach
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 04 VIII 1909 w Baku, syn Stefana I Marii z d. Kryc. Mieszkał w Lidzie, gdzie uczęszczał do gimnazjum uzyskując w 1931 świadectwo dojrzałości. W latach 1931-1934 w szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi Maz. – Komorowie. Promowany na stopień ppor. sł. st. piech. 15 VIII 1934 z przydziałem na stanowisko d-cy plutonu w 2 pp Leg. w Sandomierzu. Do stopnia por. sł. st. awansowany 19 III 1938. W latach 1937-1939 d-ca 1 plutonu w 2 kompanii I baonu 2 pp Leg. Po mobilizacji w VIII 1939 mianowany d-cą 4 kompanii w II baonie 2 pp Leg. i na tym stanowisku brał udział w kampanii wrześniowej 1939. Uczestnik walk z Niemcami w rejonie Księżego Młyna – Rozprzy potem pod Borową Górą. Ranny 4 IX 1939 w lasach augustowskich podczas nocnego wypadu na czołgi niemieckiej 4 DPanc. W dniu 5 IX 1939 podczas kontrataku polskiego na pozycje Niemców w czasie walk wręcz został ponownie ranny. Umieszczony w szpitalu w Łodzi, potem przewieziony do szpitala w Warszawie. Po zajęciu Warszawy przez Niemców w X 1939 przewieziony do oflagu II E w Neubrandenburgu. W I 1945 ewakuowany do stalagu X B w Sandbostel. W V 1945 uwolniony przez wojska brytyjskie wstępuje do 1 DPanc. gen. St. Maczka, gdzie pełnił funkcję oficera technicznego. Po demobilizacji w XII 1946 powrócił do kraju i zamieszkał w Pasłęku. Podejmuje pracę w Służbie Polski, skąd został zwolniony jako b. żołnierz gen. st. Maczka. Następnie zamieszkał w Chojnicach, gdzie gospodarzył na 8 hektarowym gospodarstwie rolnym, a potem pracuje w PCK w Chojnicach.
Zmarł 11 II 1999 w Chojnicach. Pochowany na miejscowym cmentarzu.
Od 1951 żonaty. Miał dwoje dzieci.
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
M. Bielski. GO „Piotrków” 1939. W-wa 1991;
St. Wyrzycki. 2 Pułk Piechoty Legionów. Pruszków 1992; B. Szwedo. Kawalerowie VM Ziemi Sandomierskiej. Sandomierz 2001.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=569
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 58 (dalej: Głowacki).

Wróblewski J., Armia „ Łódź ” 1939, Warszawa 1975, s. 397 (dalej: Wróblewski).
Uwagi: Głowacki, s. 58: "Pozycję "Borowa Góra" utrzymano w ciągu nocy z 5 na 6 września. Jednakże już 6 września oddziały obsadzające ją zostały otoczone przez Niemców, którzy natarli z kierunku północno - wschodniego, to jest od Piotrkowa. Obie strony poniosły duże straty [...]. Odnieśli rany: dowódca 4 kompanii - por. Witold Szulc (5 IX), [...]."

Wróblewski: Dowództwo armii „Łódź” i „Warszawa” dnia 29 IX 1939r.
Rozkaz do 2 dywizji piechoty Legionów
[….]. 2 pułk Leg. dobrze zasłużył na najwyższe odznaczenie, na krzyż Orderu Virtuti Militari na swój sztandar pułkowy.
Za wykazane męstwo i wyjątkowe zdolności dowódcze nadaję krzyż Virtuti Militari następującym żołnierzom tego pułku:
dca 4 komp., por. Szulc - Virtuti Militari 5 kl.
Juliusz Rómmel
gen. dyw.
Dowódca armii „ Łódź” i „Warszawa”
Ostatnie zmiany: 2012-02-06 06:20:03 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze