Karta weterana

Nazwisko: ŻELAZOWSKI
Imię #1: Tadeusz
Imię #2: Feliks
Imię #3: Teodor
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 28 maj 1895
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

mjr
Przydział na 1 września 1939: 2 DP Leg.
Jednostka: 2 pp Leg.
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 3 batalionu
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 21 grudzień 1970
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 28 V 1895. W WP od XI 1918. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 w szeregach 21 pp. Po wojnie nadal służył w 21 pp. Zweryfikowany w stopniu por. sł. st. piech. z starszeństwem od 1 VI 1919. W 21 pp pełnił różne funkcje m. in. d-ca kompanii. Do stopnia kpt. sł. st. awansowany 1 VII 1925. w 1934 ukończył w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie kurs dla dowódców batalionu. Awansowany do stopnia mjr 1 I 1935 zostaje przeniesiony do 54 pp w Tarnopolu na stanowisko d-cy I batalionu. W 1939 przeniesiony do 2 pp Leg. w Sandomierzu na stanowisko d-cy III batalionu. W wojnie obronnej we IX 1939 dowodził III batalionem 2 pp Leg. w składzie 2DP Leg. Uczestniczył w walce pod Borowskimi Górami, gdzie zostaje ranny. Podczas wycofywania się zostaje odcięty przez Niemców od 2 pp Leg. i samodzielnie z grupą żołnierzy przebijał się w kierunku Warszawy. Do pułku dołączył w nocy z 13/14 IX 1939 z 200 osobowym oddziałem. Bierze udział w obronie Modlina. Po kapitulacji Modlina od 29 IX 1939 w niewoli niemieckiej. Wojnę spędził w oflagach. Po odzyskaniu wolności w V 1945, powrócił do kraju.
Zmarł 21 XII 1970.
Odznaczony: VM kl. 5 nr 14324, KN, KW, ZKZ, SKZ.
Roczniki oficerskie 1924, 1928, 1932;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
M. Bielski. GO „Piotrków” 1939. W-wa 1991;
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=571
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 52 i 351 (dalej: Głowacki).

Wróblewski J., Armia „ Łódź ” 1939, Warszawa 1975, s. 397 (dalej: Wróblewski).
Uwagi: Głowacki, s. 350: Obsada 2 pp Leg. według pisemnej relacji kpt. M. G. Osuchowskiego z 1971r.

Głowacki, s. 52: " Zgrupowanie dowódcy 2 pułku piechoty od rana 3 września rozpoczęło zajmować stanowiska na odcinku Borowa Góra - Rozprza [...]. Zachodnie skrzydło odcinka z Borową Górą zajął 2 pułk piechoty legionów, odcinek Księży Młyn - Modrzew ( na południe od Grocholic) - 1 batalion mjr. Józefa Kopeckiego, odcinek Pustki - Cyganów - Bukowe - Pawłów Dolny - 3 batalion mjr. Tadeusza Żelazowskiego; [...]."

Wróblewski: Dowództwo armii „Łódź” i „Warszawa” dnia 29 IX 1939r.
Rozkaz do 2 dywizji piechoty Legionów
[….]. 2 pułk Leg. dobrze zasłużył na najwyższe odznaczenie, na krzyż Orderu Virtuti Militari na swój sztandar pułkowy.
Za wykazane męstwo i wyjątkowe zdolności dowódcze nadaję krzyż Virtuti Militari następującym żołnierzom tego pułku:
dca 3 baonu, mjr Tadeusz Żelazowski - Virtuti Militari 5 kl.
Juliusz Rómmel
gen. dyw.
Dowódca armii „ Łódź” i „Warszawa”

Ostatnie zmiany: 2012-02-09 22:24:48 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze