Karta poległego

Nazwisko: KLEMENTOWSKI
Imię #1: Adolf
Imię #2: Józef [1]
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Aniela
Nazwisko rodowe matki: Chmielarz
Data urodzenia: 18 marzec 1916 [2]
Miejsce urodzenia: Młodzawy Duże
Rodzeństwo:
Stan cywilny: kawaler
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie: gimnazjalne
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

plut. pchor.
Przydział na 1 września 1939: 2 DP Leg.
Jednostka: 2 pp Leg.
Funkcja na 1 września 1939: dowódca III plutonu 3 kompanii w I batalionie
Przydział po 1 września 1939: 2 pp w Dowództwie Obrony Modlina ze składu armii "Warszawa"
Funkcja po 1 września 1939: dowódca III plutonu 3 kompanii w I batalionie
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Państwowa Odznaka Sportowa
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 2 pp
Data śmierci: 28 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Zakroczym
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Zakroczym, ul. Ojca Honorata Koźmińskiego, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: tablica pamiątkowa, wmurowana w Liceum im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie, ku czci absolwentów szkoły, którzy zginęli w czasie II wojny światowej
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Adolf Józef Klementowski urodził się 18 marca 1916 roku w Młodzawach Dużych jako syn Ludwika Klementowskiego i Anieli z Chmielarzów. Po ukończeniu Gimnazjum im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie i złożeniu egzaminu maturalnego, chcąc zostać żołnierzem zawodowym, wstąpił do szkoły podchorążych. W kampanii 1939 roku walczył na stanowisku dowódcy III plutonu 3 kompanii 2 pułku piechoty Legionów ze składu 2 Dywizji Piechoty Legionów armii "Łódź". Poległ 28 września 1939 roku w Zakroczymiu.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 327 (dalej: KPŻP).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Robert Gwardyś, wnuk stryjeczny pochowanego).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 282, 351, indeks nazwisk - s. 425 (dalej: Głowacki 1985).

Bielski M., Grupa Operacyjna "Piotrków" 1939, Warszawa 1991, s. 368 (dalej: Bielski 1991).

Uwagi: W związku z brakiem w dostępnych wykazach poległych bliższych danych dot. żołnierza odnotowanego wśród pochowanych w kwaterze wojennej na cmentarzu parafialnym w Zakroczymiu (przede wszystkim daty urodzenia) jego identyfikacja w oparciu o informacje z tradycji rodzinnej wymaga dalszej weryfikacji.
Przypisy: [1] a) Józef (źródło: archiwum rodzinne - odpis skrócony aktu urodzenia); b) brak danych (źródło: KPŻP; Głowacki 1985; Bielski 1991);
[2] a) 18 marca 1916 (źródło: archiwum rodzinne - odpis skrócony aktu urodzenia); b) brak danych (źródło: KPŻP; Głowacki 1985; Bielski 1991);
Ostatnie zmiany: 2017-01-14 20:27:14 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Adolf Józef Klementowski (fot. ze zb. rodzinnych Roberta Gwardysia, stryjecznego wnuka pochowanego).Odpis skrócony aktu urodzenia Adolfa Józefa Klementowskiego wystawiony 4 lipca 1997 r. przez Urząd Stanu Cywilnego w Pińczowie (fot. ze zb. rodzinnych Roberta Gwardysia, stryjecznego wnuka pochowanego).
Adolf Józef Klementowski w gronie rodzinnym (fot. ze zb. rodzinnych Roberta Gwardysia, stryjecznego wnuka pochowanego).

Komentarze