Karta poległego

Nazwisko: OLEJNICZAK
Imię #1: Jan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Marcjanna
Nazwisko rodowe matki: Cielemecka
Data urodzenia: 24 wrzesień 1901 [1]
Miejsce urodzenia: Solca Mała, woj. łódzkie
Rodzeństwo: Stanisław, Józef, Zygmunt, Wawrzyniec, Michalina, Szczepan
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Marianna Olejniczak (z d. Pawlik)
Dzieci: Leokadia (po mężu Jednaki), Bogusława (po mężu Matias), Krystyna (po mężu Brociek), Zdzisław
Ostatni adres: Sandomierz, ul. 11 listopada 13
Narodowość: polska
Wykształcenie: podstawowe
Zawód: podoficer zawodowy
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko: z-ca d-cy plut. łączn.

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Łączność
Stopień:

plut. [2]
Przydział na 1 września 1939: 2 DP Leg.
Jednostka: 2 pp Leg.
Funkcja na 1 września 1939: zastępca dowódcy plutonu łączności w I batalionie
Przydział po 1 września 1939: 2 pp
Funkcja po 1 września 1939: zastępca dowódcy plutonu łączności w I batalionie
Przebieg służby wojskowej: # jako ochotnik w pułkach legionowych, następnie podof. sł. st. 2 pułku piechoty Legionów w garnizonach Grodno, Piotrków, Pińczów i Sandomierz;
# 15 IX 1927 - 15 I 1928 - w stopniu kpr. sł. st. na kursie telefonicznym w 10 kompanii szkolnej łączności w Przemyślu (wynik: dość dobry);
Odznaczenia: Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości (1928), Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921 (1928), Brązowy Medal za Długoletnią Służbę (20 V 1938), Brązowy Krzyż Zasługi (10 X 1938)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 2 pp, m.in. Zelów - Bełchatów - Dłutów - Rzgów - Paprotnia - Grzmiąca - Kołacinek - Bobrowa - Mokra Lewa - Wiskitki - Błonie
Data śmierci: 10 wrzesień 1939 [3]
Miejsce śmierci: rej. m. Błonie [4]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: 1) "Poległ trafiony odłamkiem bomby lotn." (B.Inf., zał. nr 1);
2) "Zasypany w schronie" (B.Inf., zał. nr 3);
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Błonie, ul. Towarowa, kwatera wojenna [5]
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: 1) Inskrypcja na jednej ze zbiorczych imiennych tablic epitafijnych pomnika w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Błoniu (stopień: sierż.);
2) Inskrypcja na zbiorczej imiennej tablicy epitafijnej wmurowanej w cokół Pomnika Obrońców Gór Borowskich w Borowej, gm. Bełchatów;
Przedmioty znalezione przy pochowanym: brak danych
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów: por. Józef Wójcik, b. d-ca 3 komp. 2 pp, jeniec Oflagu II C [stan na 16 VI 1943] (B.Inf., zał. nr 2)
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: Wobec niejednoznaczności dostępnych źródeł członkowie rodziny nadal próbują zweryfikować wojenne losy i miejsce spoczynku podoficera. W toku prowadzonych poszukiwań nie potwierdzono informacji o jego mogiłach na cmentarzach w Bełchatowie i Grocholicach. Poległy nie figuruje również w ewidencji pochowanych na wielu innych obiektach grobownictwa wojennego położonych na trasie odwrotu 2 pułku piechoty Legionów (m.in. Wiskitki, Miedniewice, rejon Szymanowa). Z kolei miejsce spoczynku w kwaterze wojennej na cmentarzu parafialnym w Błoniu, które odnotowano w kilku źródłach, mimo długiej korespondencji z administratorem obiektu i pobytu w Błoniu na zaproszenie tutejszego burmistrza nie zostało w sposób ostateczny potwierdzone ze względu na brak oryginalnych protokołów ekshumacji. Ustalono jedynie, że ewidencję pochowanych prowadzoną przez Urząd Miasta i Gminy Błonie po 1993 r. uzupełniono o personalia ofiar opublikowane w tomie I wydawnictwa pt. Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, w tym Jana Olejniczaka (z nazwiskiem w formie zniekształconej: "Olejniczek"). Za najbardziej wiarygodne miejsce śmierci członkowie rodziny uznają informację z kartoteki strat Biura Informacji i Poszukiwań PCK, a mianowicie "na zachód od Szymanowa, pow. sochaczewski, 4 km od skrzyżowania dróg", której podstawą było zawiadomienie Polskiej Komisji Strat Oflagu VII A z 16 czerwca 1943 r.
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 31, kol. lewa, poz. [8.] i [14.] (dalej: KPŻP).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Kartoteka strat → Dział "Zdjęcia, dokumenty, pamiątki", zał. nr 1-3 (dalej: B.Inf., zał. nr [...]).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja / badania własne (Marian Piskorski, Halina Piskorska).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 24 września 1901 (źródło: archiwum rodzinne / rodzinna tradycja); b) brak danych (źródło: KPŻP);
[2] a) plut., awansowany pośmiertnie na stopień sierż. (źródło: B.Inf., zał. nr 1; archiwum rodzinne - zaświadczenie dowódcy 2 Dywizji Piechoty z 29 IX 1939 r.)); b) sierż. (źródło: KPŻP; B.Inf., zał. nr 2a, 3);
[3] a) 10 września 1939 (źródło: KPŻP, kol. lewa, poz. [14.], B.Inf., zał. nr 1); b) 9 września 1939 (źródło: B.Inf., zał. nr 3); c) 5 września 1939 (źródło: KPŻP, kol. lewa, poz. [8.]);
[4] a) rej. m. Błonie (źródło: KPŻP, kol. lewa, poz. [14.]; B.Inf., zał. nr 3); b) na zachód od Szymanowa, pow. sochaczewski, 4 km od skrzyżowania dróg (źródło: B.Inf., zał. nr 1, 2a); c) Borowa Góra (źródło: KPŻP, kol. lewa, poz. [8.]);
[5] a) Błonie, ul. Towarowa, kwatera wojenna (źródło: KPŻP); b) brak danych (źródło: B.Inf., zał. nr 1, 2a, 3);
Ostatnie zmiany: 2018-07-29 21:07:24 przez Halinka | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Zaświadczenie o pośmiertnym awansowaniu plut. Jana Olejniczaka na stopień sierżanta wystawione 29 września 1939 r. w Modlinie przez dowódcę 2 Dywizji Piechoty Legionów (dok. ze zb. rodzinnych).Jan Olejniczak odnotowany w jednym z dokumentów Kartoteki strat ze zbiorów Biura Informacji i Poszukiwań PCK.Jan Olejniczak odnotowany w jednym z dokumentów Kartoteki strat ze zbiorów Biura Informacji i Poszukiwań PCK.Jan Olejniczak odnotowany w jednym z dokumentów Kartoteki strat ze zbiorów Biura Informacji i Poszukiwań PCK.Jan Olejniczak upamiętniony na zbiorczej imiennej tablicy epitafijnej wmurowanej w cokół Pomnika Obrońców Gór Borowskich w Borowej, gm. Bełchatów. Stan z dn. 4 września 2011 r. (fot. udostępniona przez Mariana Piskorskiego).Jan Olejniczak odnotowany na jednej z kart publikacji pt. Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993.Świadectwo ukończenia przez kpr. Jana Olejniczaka kursu telefonicznego w 10 kompanii szkolnej łączności w Przemyślu wystawione 16 stycznia 1928 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Dyplom nadania plut. Janowi Olejniczakowi Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę wystawiony 20 maja 1938 r. w Kielcach przez dowódcę 2 Dywizji Piechoty Legionów (dok. ze zb. rodzinnych).Dyplom nadania plut. Janowi Olejniczakowi Brązowego Krzyża Zasługi wystawiony 10 października 1938 r. w Warszawie przez Prezesa Rady Ministrów (dok. ze zb. rodzinnych).Plut. Jan Olejniczak jako podoficer 2 pułku piechoty Legionów (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze