Karta weterana

Nazwisko: BUCZKOWSKI
Imię #1: Eugeniusz
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 07 listopad 1905
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Służby
Stopień:

Przydział na 1 września 1939: 2 DP Leg.
Jednostka: 2 pp Leg.
Funkcja na 1 września 1939: kapelan
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 1972
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 7 XI 1905 w m. Ptkanów. Ukończył Seminarium Duchowne. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1933. Z dniem 1 I 1939 mianowany kapelanem wojskowym rezerwy. W kampanii wrześniowej 1939 był kapelanem 2 pp Leg. w składzie 2 DP Leg. Po wojnie w kraju. W latach 1961-1972 proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Mikołaja w Baćkowicach k./Opatowa.
Zmarł w 1972.
R. Rybka – K. Stepan. Awanse oficerskie w WP 1935-1939. Kraków 2003;
St. Wyrzycki. 2 Pułk Piechoty Legionów. Pruszków 1992.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=562
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 350 (dalej: Głowacki).
Uwagi: Głowacki: Obsada 2 pp Leg. według pisemnej relacji kpt. M. G. Osuchowskiego z 1971r.

Głowacki: ks. kap. rez.
Ostatnie zmiany: 2012-02-04 16:03:13 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze