Karta weterana

Nazwisko: KOWALCZYK
Imię #1: Józef
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 26 luty 1907
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: 2 DP Leg.
Jednostka: 2 pp Leg.
Funkcja na 1 września 1939: oficer łączności
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 19 marzec 1974
Miejsce śmierci: w Krakowie
Obecne miejsce spoczynku: Cmentarz Rakowicki w Krakowie
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 26 II 1907. Po ukończeniu w 1928 gimnazjum wstępuje do Szkoły Podchorążych Piechoty. W okresie 1928-1929 odbywa przeszkolenie unitarne w Różanie, potem w latach 1929-1931 w Szkole Podchorążych w Ostrowi Maz.-Komorowie. Promowany na stopień ppor. sł. st. piech. 15 VIII 1931 z przydziałem do 2 pp Leg. w Sandomierzu na stanowisko d-cy plutonu. Do stopnia por. awansowany 1 I 1934. Po ukończeniu kursu dla oficerów piechoty w zakresie łączności w Centrum Wyszkolenia Łączności w Zegrzu objął funkcję d-cy plutonu łączności 2 pp Leg. Awansowany do stopnia kpt. 19 III 1939. W kampanii wrześniowej 1939 bierze udział na stanowisku oficera łączności 2 pp Leg. w składzie 2 DP Leg. przydzielonej do Armii „Łódź”. Walczy z wrogiem pod Borową Górą 3-6 IX 1939, potem w walkach odwrotowych m. in. nad rzeką Utratą k. Błonia, pod Ołtarzewem, potem nocą z 13/14 IX 1939 przez Puszczę Kampinoską w kierunku Modlina, gdzie dociera 14 IX 1939. Uczestniczy w obronie Modlina. Po kapitulacji Modlina od 29 IX 1939 w niewoli niemieckiej. Przebywał w oflagach m. in. w II C w Woldenbergu. Po uwolnieniu z niewoli 31 I 1945 w rejonie m. Deetz powraca do kraju. Mieszkał w Krakowie.
Zmarł 19 III 1974 w Krakowie. Pochowany 24 X 1974 na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
Rocznik oficerski 1932;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
St. Wyrzycki. 2 Pułk Piechoty Legionów. Pruszków 1992; M. Bielski. GO „Piotrków” 1939. W-wa 1991.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=566
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 350 (dalej: Głowacki).
Uwagi: Głowacki: Obsada 2 pp Leg. według pisemnej relacji kpt. M. G. Osuchowskiego z 1971r.
Ostatnie zmiany: 2012-02-04 15:57:18 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze