Karta poległego

Nazwisko: DORANT
Imię #1: Tadeusz
Imię #2: Wojciech
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 19 kwiecień 1906
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca kompanii / batalionu piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: 2 DP Leg.
Jednostka: 2 pp Leg.
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 7 kompanii w III batalionie
Przydział po 1 września 1939: 2 pp Leg.
Funkcja po 1 września 1939: dowódca 7 kompanii w III batalionie; od 6 IX - równocześnie dowódca III batalionu
Przebieg służby wojskowej: # 1927-1930 - w Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej;
# z dniem 15 VIII 1930 - promowany na stopień ppor. sł. st. piech. z przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu w 9 pułku piechoty Legionów w Zamościu;
# z dniem 1 I 1933 - awansowany na stopień por. sł. st. piech.;
# 1934 - przeniesiony z 9 pp Leg. do Korpusu Ochrony Pogranicza na Kresach Wschodnich;
# 1938-1939 - po ukończeniu kursu dla dowódców kompanii w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie na stanowisku dowódcy 7 kompanii w III batalionie pułku piechoty Legionów w Sandomierzu;
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (Krzyż Srebrny, nr 14007, 29 IX 1939 r., "za wykazane męstwo i wyjątkowe zdolności dowódcze", pośmiertnie)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 7 komp. i III baonem 2 pp Leg., m.in. w walkach w rej. Rozprzy, w bitwie pod Borową Górą, następnie w bojach odwrotowych pod Ołtarzewem i Ożarowem, a od 13 IX - w obronie Modlina (Fort I w rej. Zakroczymia)
Data śmierci: 28 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Zakroczym
Przyczyna śmierci: zamordowany
Okoliczności śmierci: Według wspomnień płk. Ludwika Czyżewskiego, dowódcy pododcinka Zakroczym Twierdzy Modlin, zginął zamordowany przez Niemców bezpośrednio po kapitulacji i zawieszeniu broni: "W trakcie naszej rozmowy zbliża się jakiś żołnierz, chcąc mi coś zameldować. [...] Żołnierz melduje, że jest z 7 kompanii i dodaje: – Już po złożeniu broni dowódca 3 batalionu 2 pp, równocześnie dowódca 7 kompanii tegoż pułku, kapitan Tadeusz Wojciech Dorant, wychodząc ze schronu, został spalony niemieckim miotaczem płomieni. Taki sam los spotkał st. sierżanta Stanisława Drechnego [...] z 7 kompanii i kilku innych żołnierzy" (Czyżewski 1982, s. 214).
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Zakroczym, cmentarz klasztorny
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Zakroczym, ul. Ojca Honorata Koźmińskiego, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: krzyż betonowy z imienną tablicą epitafijną na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Zakroczymiu, ul. Ojca Honorata Koźmińskiego
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Tadeusz Wojciech Dorant urodził się 19 kwietnia 1906 roku na Lubelszczyźnie, gdzie ukończył gimnazjum. W latach 1927-1930 odbywał przeszkolenie w Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie koło Ostrowi Mazowieckiej. Z dniem 15 sierpnia 1930 roku został promowany na stopień podporucznika służby stałej piechoty z przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu w 9 pułku piechoty Legionów w Zamościu. Awans na stopień porucznika uzyskał z dniem 1 stycznia 1933 roku. W 1934 roku otrzymał rozkaz przeniesienia do Korpusu Ochrony Pogranicza na Kresach Wschodnich. Po ukończeniu kursu dla dowódców kompanii w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie służył w latach 1938-1939 w 2 pułku piechoty Legionów w Sandomierzu, gdzie pełnił funkcję dowódcy 7 kompanii w III batalionie. W kampanii polskiej we wrześniu 1939 roku dowodził 7 kompanią w III batalionie 2 pułku piechoty Legionów w składzie 2 Dywizji Piechoty Legionów armii "Łódź". Brał udział w walkach z Niemcami na szlaku bojowym pułku, m.in. w rejonie Rozprzy, a następnie w bitwie pod Borową Górą. 6 września objął równocześnie dowództwo III batalionu po rannym dzień wcześniej mjr. Tadeuszu Żelazowskim. Na tymże stanowisku uczestniczył w bojach odwrotowych pod Ołtarzewem i Ożarowem, a następnie od 13 września - w obronie Modlina, w trakcie której jego III batalion obsadzał Fort 1 w rejonie Zakroczymia. Zginął 28 września 1939 roku, spalony niemieckim miotaczem ognia w chwili opuszczania schronu bezpośrednio po kapitulacji i zawieszeniu broni.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku: Jak wspomina płk Ludwik Czyżewski: "Pochowaliśmy kapitana Doranta na cmentarzu zakroczymskim w pobliżu kościoła i klasztoru ojców kapucynów. Tam też został pochowany jego szef kompanii chorąży Stanisław Drechny oraz kilku szeregowych" (Czyżewski 1982, s. 215). Informacja o pierwotnym miejscu pochówku oficera znajduje potwierdzenie w relacji Benigny Kołodziejskiej, mieszkanki Zakroczymia: "W pierwszych dniach grzebaliśmy rozstrzelanych żołnierzy tam, gdzie leżeli: na polach, podwórkach. Dwóch z nich, kapitana Tadeusza Doranta i sierżanta Tadeusza Drechny, pochowaliśmy na cmentarzyku klasztornym" (cyt. za: Szczerbatko 1999, s. 45).
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 170.

Wróblewski J., Armia "Łódź" 1939, Warszawa 1975, s. 397.

Czyżewski L., Od Gór Borowskich do Zakroczymia, Warszawa 1982, s. 214-215, 222 (dalej: Czyżewski 1982).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 282, 351, 352, indeks nazwisk - s. 413.

Szczerbatko K., Zakroczym, Zakroczym 1999, s. 21, 45 (dalej: Szczerbatko 1999).

Dorant Tadeusz Wojciech - , kpt. piech., oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=563 [dostęp: 6 X 2013].

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2022-06-30 20:13:38 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Kpt. Tadeusz Wojciech Dorant (fot. udostępnił: Krzysztof Michalak).

Komentarze