Karta weterana

Nazwisko: JAWOROWSKI
Imię #1: Kazimierz
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 01 marzec 1898
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: 2 DP Leg.
Jednostka: 2 pp Leg.
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 2 batalionu
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari kl.V.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 1 III 1898. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Po wojnie służy w WP jako podoficer zawodowy. W latach 1924-1926 w Oficerskiej Szkole dla Podoficerów Piechoty w Bydgoszczy. Promowany na stopień ppor. sł. st. piech. 15 VIII 1926 z przydziałem do 35 pp na stanowisko d-cy plutonu. Do stopnia por. awansowany 15 VIII 1928. Przeniesiony we IX 1930 z 35 pp do Korpusu Ochrony Pogranicza na stanowisko d-cy plutonu granicznego. Do stopnia kpt. awansowany 1 I 1934. Z KOP zostaje skierowany na kurs dla dowódców kompanii w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie, następnie przydzielony do 2 pp Leg. w Sandomierzu na stanowisko d-cy kompanii, potem adiutanta d-cy batalionu. W latach 1938-1939 pełnił funkcję adiutanta d-cy I batalionu. W kampanii wrześniowej 1939 bierze udział na stanowisku d-cy II batalionu 2 pp Leg. w składzie 2 DP Leg. Podczas ciężkich walk pod Borowskimi Górami zostaje 6 IX 1939 ciężko ranny, po wycofaniu się do Warszawy w odwodzie d-cy obrony Warszawy.
Dalsze losy n/n.
Dz. Pers. MSWoj. Nr 32 z 15 VIII 1926;
Dz. Pers. MSWoj. Nr 14 z 120 IX 1930;
Roczniki oficerskie 1928, 1932;
M. Bielski. GO „Piotrków” 1939. W-wa 1991;
S. Wyrzycki.2 Pułk Piechoty Legionów. Pruszków 1992;
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=564
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 58 i 351 (dalej: Głowacki).

Wróblewski J., Armia „ Łódź ” 1939, Warszawa 1975, s. 397 (dalej: Wróblewski).

http://www.stankiewicze.com/vm/vm_so.htm - Lista nazwisk osób odznaczonych Orderem Virtuti Militari (dalej : Lista – Stankiewicze).
Uwagi: Głowacki: "Pozycję "Borowa Góra" utrzymano w ciągu nocy z 5 na 6 września. Jednakże już 6 września oddziały obsadzające ją zostały otoczone przez Niemców, którzy natarli z kierunku północno - wschodniego, to jest od Piotrkowa. Obie strony poniosły duże straty [...]. Odnieśli rany: dowódca 2 batalionu kpt. Kazimierz Jaworowski (5 IX) [...]."

Wróblewski: Dowództwo armii „Łódź” i „Warszawa” dnia 29 IX 1939r.
Rozkaz do 2 dywizji piechoty Legionów
[….]. 2 pułk Leg. dobrze zasłużył na najwyższe odznaczenie, na krzyż Orderu Virtuti Militari na swój sztandar pułkowy.
Za wykazane męstwo i wyjątkowe zdolności dowódcze nadaję krzyż Virtuti Militari następującym żołnierzom tego pułku:
dca 2 baonu, kpt. Kazimierz Jaworowski - Virtuti Militari 5 kl.
Juliusz Rómmel
gen. dyw.
Dowódca armii „ Łódź” i „Warszawa”

Lista – Stankiewicze: Jaworowski Kazimierz - kpt. - PSZ - VM V kl. - 1939-45.
Ostatnie zmiany: 2012-02-06 05:22:27 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze