Karta poległego

Nazwisko: DRECHNY
Imię #1: Stanisław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

st. sierż.
Przydział na 1 września 1939: 2 DP Leg.
Jednostka: 2 pp Leg.
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 28 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: w Zakroczymiu
Przyczyna śmierci: zamordowany
Okoliczności śmierci: Według wspomnień płk. Ludwika Czyżewskiego, dowódcy obrony Zakroczymia, zginął zamordowany przez hitlerowców bezpośrednio po kapitulacji pododcinka Zakroczym Twierdzy Modlin i zawieszeniu broni:

"[...] Niemcy zebrali wszystkich oficerów z pododcinka Zakroczym na pustym polu na północny zachód od miasta, na prawo od drogi do Kroczewa. Po drugiej stronie drogi zebrali szeregowych. Pomimo protestów oficerów polskich żołnierze niemieccy rozstrzelali bezbronnych żołnierzy polskich i dopuścili się innych bestialskich czynów. Już po złożeniu broni dowódca batalionu III/2 pp Leg. i równocześnie dowódca 7 komp. 2 pp Leg. kpt. Tadeusz Wojciech Dorant wychodząc ze schronu padł spalony niemieckim miotaczem płomieni. Taki sam los spotkał st. sierż. Stanisława Drechnego z 7 komp. i kilku innych legionistów (cyt. za: Szczerbatko 1999, s. 21).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Zakroczym, ul. Ojca Honorata Koźmińskiego, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku: Według wspomnień Benigny Kołodziejskiej, mieszkanki Zakroczymia: "[...] W pierwszych dniach grzebaliśmy rozstrzelanych żołnierzy tam, gdzie leżeli: na polach, podwórkach. Dwóch z nich, kapitana Tadeusza Doranta i sierżanta Tadeusza Drechny, pochowaliśmy na cmentarzyku klasztornym. [...]" (cyt. za: Szczerbatko 1999, s. 45).
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 172 (dalej: KPŻP).

Szczerbatko K., Zakroczym, Zakroczym 1999, s. 21, 45.(dalej: Szczerbatko 1999).

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-02-13 09:15:11 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze