18 Pułk PiechotyOddział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Skierniewice.

Podporz±dkowanie w dniu 1 wrze¶nia 1939 r.: 26 Dywizja Piechoty / armia "Poznań".

Dowództwo we Wrze¶niu 1939 r.: ppłk dypl. Wiktor Adam Majewski.

Wizerunek odznaki pochodzi ze strony http://grawerapanasiuk.pl.

Polegli

Weterani